ຂ່າວທົ່ວໄປ ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2​ຄົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 13​ຕຸລາ 2021 ທັງ 2 ​ແມ່ນຢຸ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2​ຄົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 13​ຕຸລາ 2021 ທັງ 2 ​ແມ່ນຢຸ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຂໍ້ມູນຜູ້ເສຍຊີວິດໃໝ່ 2​ຄົນ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ວັນທີ 13​ຕຸລາ 2021 ທັງ 2 ​ແມ່ນຢຸ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ຜູ້ທີ1:

.ເພດຍິງ ອາຍຸ 45 ປີ ວ່າງງານ ບ້ານ ໂນນສມບູນ ເມືອງສີໂຄດ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງ.ພະຍາດປະຈຳຕົວ ຫາກໍ່ຮູ້ວ່າເປັນໄຂ່ຫລັງຊຸດໂຊມ  ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນ 1 ເຂັມ Sinopharm.

ເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍຕໍາຫລວດ ພົບວ່າເລືອດຈາງທ່ານໝໍໄດ້ແນະນຳໄປໄສ່ເລືອດຢູໂຮງໝໍສູນກາງ 25 ກັນຍາ 2021 ໄປກວດຢູ່ມະໂຫສົດແລ້ວໄດ້ກັກຢູ່ຫ້ອງແຍກປ່ຽວ

• 28 ກັນຍາ 2021 ໄດ້ຜົນກວດຢັ້ງຢືນເປັນ COVID-19 ແລ້ວ ຍ້າຍ 28ກັນຍາ -12 ຕຸລາ 2021 ນອນປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍຈົນຮອດ

12 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 12:20 ໂມງ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ຜູ້ທີ2 :

.ເພດຊາຍ ອາຍຸ 80 ປີ ບ້ານປາກແຮດ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19

.ພະຍາດປະຈຳຕົວ: ເສັ້ນເລືອດສະໝອງແຕກ ຜ່າຕັດມາໄດ້ 6 ປີແລ້ວແຕ່ບໍ່ກິນຢາປະຈຳ ແລະ ຄວບຄຸມຕົວບໍ່ໄດ້

ມີປະຫວັດໃກ້ຊິດກັບຄົນໃນຄອບຄົວຕິດເຊື້ອທັງໝົດ ມີ 5 ຄົນ ຄົນເຈັບມີຊັກ

• 7 ຕຸລາ 2021: ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍພາກສະໜາມສູນຝຶກວິຊາຊີບູຄົນພິການສີເຂດຕິດເຊື້ອນໍາເມຍຂອງ ຍ້ອນວ່າ ເມຍ, ລູກ ຕິດເຊື້ອ ແລະ ອີກຢ່າງໜື່ງຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນເວັບທະສາ ທີ່ບໍ່ສາມາດຊ່ວຍເຫລືອຕົນເອງໄດ້ 8 ຕຸລາ 2021: ຜົນກວດອອກມາແມ່ນພົບເຊື້ອ • 7-13 ຕຸລາ 2021 ນອນຢູ່ສູນດັ່ງກ່າວ ເປັນເວລາ 07 ມື້

• 13 ຕຸລາ່ 2021 ເວລາ 5:00 ໂມງ ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ທີ່ມາ

laoder