ນະຄອນຫຼວງ ປິດການເຂົ້າອອກບາງເມືອງບາງເຂດ

ນະຄອນຫຼວງ ປິດການເຂົ້າອອກບາງເມືອງບາງເຂດ

ນະຄອນຫຼວງປິດການເຂົ້າອອກບາງເມືອງບາງເຂດ

– ປິດການເດີນເຂົ້າ-ອອກທາງພາຍໃນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງໄຊເຊດຖາ (Lock Down)

– ປິດການເດີນເຂົ້າ-ອອກທາງພາຍໃນ (ບາງສ່ວນ)

– ເມືອງໄຊທານີ ແຕ່ຂົວທ່າງອນເຂົ້າມາ

– ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ປິດແຕ່ສວນວັດທະນະທຳຊຽງຄວນເຂົ້າມາ

– ເມືອງນາຊາຍທອງ ປິດແຕ່ບ້ານສີເກີດເຂົ້າມາ

ຍົກລະດັບມາດຕະການຂັ້ນສູງສຸດ 3,000,000 ກີບ/ຄົນ/ຄັ້ງ ແລະ 10ລ້ານກີບ/ນິຕິບຸກຄົນ/ຄັ້ງ ພ້ອມທັງດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ

ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບຄ່າເສຍຫາຍຕ່າງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ

 

 

laoder