ດ່ວນ! ໃໝ່ລ້າສຸດ ລົດໂຮງໝໍມາຮັບເອົາຄົນຕິດໂ ຄວິ ດຢູ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບຫຼັງຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ

ດ່ວນ! ໃໝ່ລ້າສຸດ ລົດໂຮງໝໍມາຮັບເອົາຄົນຕິດໂ ຄວິ ດຢູ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບຫຼັງຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ

ດ່ວນ! ໃໝ່ລ້າສຸດ ລົດໂຮງໝໍມາຮັບເອົາຄົນຕິດໂຄວິດຢູ່ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ຫຼັງຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ

ຫລັງຕະຫຼາດຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຄິຼບ

laoder