ສາວລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ” ຄິດສັ້ນ” ຄິດຈະຂ້າຕົວຕາຍແຕ່ໂຊກດີມີຜູ້ໃຈບູນຊ່ວຍໄດ້ແລ້ວ.

ສາວລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ໄທ ” ຄິດສັ້ນ” ຄິດຈະຂ້າຕົວຕາຍແຕ່ໂຊກດີມີຜູ້ໃຈບູນຊ່ວຍໄດ້ແລ້ວ.

ສາວລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ ຕ້ອງໄດ້ຫາເງິນເພື່ອສົ່ງໃຫ້ແມ່ຢູ່ທາງບ້ານ ສ ປປ ລາວ( ບໍ່ໄດ້ລະບຸ ຊື່ ແລະ ບ້ານເກີດຢູ່ທາງ ສ ປປ ລາວ)

#ເງິນເດືອນໄດ້ 8.000 ບາດ ຕໍ່ ເດືອນ, ຕ້ອງໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແມ່ຢູ່ ສ ປປ ລາວ ທຸກເດືອນ.

ຄືນວັນທີ 11 ຕຸລາ 2021 ເວລາ 22 ໂມງ 00 ໃນເຟສບຸໜຶ່ງໄດ້ໄລ໌ສົດວ່າ ລອດໄປຜູ້ 1ໃນເຫດການ “ຄິດສັ້ນ ຄິດຈະຂ້າຕົວຕາຍ”

ເບິ່ງຄຣິບໄດ້ລຸ່ມນີ້:

laoder