ໂອ້ຍເຂົ້າໃຈແລ້ວ…!!! ຂ້ອຍລະງົງໝົດເຊົ້າ (ຖ້າອ້າຍເຊົາຂ້ອຍກະເຊົາ ຖ້າອ້າຍບໍ່ເຊົາຂ້ອຍກະບໍ່ເຊົາ) ມາຈາກຄລິບນີ້ເອງ ເມຍຫຼວງປະທະເມຍນ້ອຍ

ໂອ້ຍເຂົ້າໃຈແລ້ວ…!!! ຂ້ອຍລະງົງໝົດເຊົ້າ (ຖ້າອ້າຍເຊົາຂ້ອຍກະເຊົາ ຖ້າອ້າຍບໍ່ເຊົາຂ້ອຍກະບໍ່ເຊົາ) ມາຈາກຄລິບນີ້ເອງ ເມຍຫຼວງປະທະເມຍນ້ອຍ

ຂ້ອຍລະງົງໝົດເຊົ້າ (ຖ້າອ້າຍເຊົາຂ້ອຍກະເຊົາ ຖ້າອ້າຍບໍ່ເຊົາຂ້ອຍກະບໍ່ເຊົາ) ເປັນຄຳເວົ້າແລະທີ່ມາ ຈາກຄລິບນີ້ເອງເນາະ !

ແນວໃດກໍຕາມ ຈະທີມເມຍຫລວງ ຫລື ເມຍນ້ອຍ ອິງຕາມກົດຫມາຍແລ້ວທັງເມຍຫລວງ ແລະ ເມຍນ້ອຍກໍແມ່ນຜິດເຊັ່ນກັນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ເມຍນ້ອຍ ແລະ ຜົວແມ່ນຜິດໃນຂໍ້ຫາທຳມິດສະຈານ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 3ເດືອນ ຫາ 1 ປີ (ມ. 247 ປມ. ອາຍາ).

2. ເມຍຫລວງຜິດໃນຂໍ້ຫາທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 7 ປີ ຫາ 15 ປີ (ວັກສອງ) ຫລື ອາດເຂົ້າຄ່າຍໃນຂໍ້ຫາພະຍາຍາມຄາດຕະກຳ ມີໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 10 ປີ ຫາ 15 ປີ (ມ. 188 ແລະ 194 ປມ.ອາຍາ).

+ ສຳລັບການໃຫ້ປະກັນຕົວນັ້ນແມ່ນເຈົ້າຫນ້າທີ່ເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ ແຕ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕ້ອງດຳເນີນການສະຫລຸບຄະດີສົ່ງໃຫ້ໄອຍະການສັ່ງຟ້ອງຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າຈະມີຄຳຕັດສິນຂອງສານ.

ຫລັງສານຕັດສິນແລ້ວຜູ້ເປັນເມຍຫລວງຈະບໍ່ໄດ້ຈຳຄຸກເທື່ອ ຫລື ເອີ້ນວ່າການໂຈະການປະຕິບັດໂທດຕັດອິດສະລະພາບໄວ້ກ່ອນຈົນກວ່າລູກຈະມີອາຍຸແຕ່ 1 ປີຂື້ນໄປແລ້ວຜູ້ກະທຳຜິດ ຫລື ເມຍຫລວງນັ້ນຕ້ອງມາປະຕິບັດໂທດຕາມຄຳຕັດສິນຂອງສານ.

ໃນກໍລະມີຜູ້ຍິງຖືພາສານອາດຈະຕັດສິນວາງໂທດຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດຕໍ່າກວ່າທີ່ກົດຫມາຍກຳນົດໄວ້ກໍໄດ້ (ມ.64 ແລະ 103 ປມ. ອາຍາ)ສ່ວນເມຍນ້ອຍ ແລະ ຜົວນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບໂທດຕາມກົດຫມາຍໃນຂໍ້ຫາການທຳມິດສະຈານເຊັ່ນກັນ.

ຊົມຄລິບ:

laoder