ກີນໄຂ່ປ້ອງກັນ ໄວລັດ ໂຄໂຣນາ ບໍ່ໄດ້

ກີນໄຂ່ປ້ອງກັນ ໄວລັດ ໂຄໂຣນາ ບໍ່ໄດ້

ການກີນໄຂ ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄໂຮນ່າໄວຮັສໄດ້ ເພາະບໍ່ມີສານເຄມີທາງຢາ,ແລະງານວິໄຈທີ່ນ່າເຊື່ອຖື ທີ່ບົ່ງຊີ້ວ່າປ້ອງກັນໄດ້ ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນແລະພຽງພໍຕໍ່ຮ່າງກາຍ ມາເບີ່ງໃນໄຂ່ມີອົງປະກອບຫຍັງແດ່

ວິຕາມີນເອ: 6%

ໂພເລດ: 5 %

ວິຕາມີນບີ: 5 %

ວິຕາມີນ: 12 %

ຟອດຟໍລັດ: 9%

ຊີລີເນີຍມ: 22%

 

ໄຂ່ 01 ຫນ່ວຍໃຫ້ພະລັງງານ 77 ແຄລໍລີ່ ແລະ ມີສານອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນຕໍ່ຫ່າງກາຍ ຂໍ້ດີຂອງການກີນໄຂ່

ກ້າມຊີ້ນແຂ້ງແຮງ ໂປຕີນຈາກໄຂ່ເຮັດໃຫ້ກ້າມຊີ້ນແຂງແຮງ

ສະຫມອງເຮັດວຽກດີ ໄຂ່ມີແຮ່ທາດແລະວິຕາມີນຊ່ວຍບໍາລຸງສະຫມອງແລະຄວາມຈຳ

ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບພະລັງງານຢ່າງເຕັມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາແຂ້ງແຮງ ເພາະໄດ້ຮັບທັ້ງວິຕາມີນເອແລະບີ

ບຳລຸງສາຍຕາ ປ້ອງກັນຈໍປະສາດຕາເສື່ຍມ

ມີແຮ່ທາດ ຊ່ວຍບຸງລຸງຜີວພັນ

ແມ້ວ່າຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໄວລັດໂຄໂຮນ່າ ໄດ້ທາງກົງ ແຕ່ກໍ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາແຂງແຮງແລະໃຫ້ພະລັງງານສາມາດກີນໄດ້ທຸກມື້

#ວິທີປ້ອງກັນໂຄໂຮນ່າໄວລັດທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

 

ສາລະໜ້າຮູ້