ດ່ວນໆປະກາດ  ຮັບສະຫມັກພະນັກງານຕອນຮັບ(ສາວPR) ເງິນເດືອນ 2.000.000- 3.000.000 ກີບ

ດ່ວນໆປະກາດ ຮັບສະຫມັກພະນັກງານຕອນຮັບ(ສາວPR) ເງິນເດືອນ 2.000.000- 3.000.000 ກີບ

ດ່ວນໆປະກາດ  ຮັບສະຫມັກພະນັກງານຕອນຮັບ(ສາວPR) ປະຈຳ ຮ້ານ ກິນກ້ອຍເດີ້ ບ້ານ ຫນອງຫນຽ່ງ

ເຂົ້າວຽກ 6:30-11:30 ຕອນແລງ

ລາຍໄດ້ຕໍ່ເດືອນບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 2.000.000 – 3.000.000 ກີບ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ມາທີ່ເບີ  020 98103796.

ຂ່າວທົ່ວໄປ