ໜ້າສົນໃຈ…!!! ປະກາດຮັບພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3.000.000 ຂື້ນໄປ (ສົນໃຈກົດອ່ານລິງ)

ໜ້າສົນໃຈ…!!! ປະກາດຮັບພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ ເງີນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3.000.000 ຂື້ນໄປ (ສົນໃຈກົດອ່ານລິງ)

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈຳນວນຫຼາຍ:ຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າແມ່ບ້ານຫົວຫນ້າພໍ່ບ້ານ ຈຳນວນ 5 ຕຳແຫນ່ງເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 3,000,000 ກີບຂື້ນໄປ.

– ຕຳແໜ່ງແມ່ບ້ານ ພໍ່ບ້ານ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນ 1,500,000ກີບ.
– ຕຳແໜ່ງສະຈວດ ( ເກັບຖ້ວຍ,ບ່ວງ ) ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງ

– ຕຳແໜ່ງພະແນກເຊັດອັບໂຕະຕັ້ງ ຈຳນວນ 30 ຕຳແໜ່ງເງິນເດືອນ 1,500,000ກີບຂື້ນໄປ.
– ເສີບປະຈຳ,ເສີບລາຍວັນ. ຈຳນວນ 200ຕຳແຫນ່ງເລີ່ມຕົ້ນ100,000ກີບ/ມື້

– ຫົວຫນ້າບາເທັນເດີ່(ບານ້ຳ). ຈຳນວນ 2 ຕຳແຫນ່ງເງິນດີ ທິບດີ. ມີໂອທີ. ມີສະວັດດີການດີ.ລ້ຽງເຂົ້າສວຍ.
+ ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບເຂົ້າມາຢືນ:

– ຮູບ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ
– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່.
– ໃບຊິວະປະຫວັດທົ່ວໄປ.
– ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ (coppy).

ສົນໃຈຕິດຕໍ່: 030 5829385 .ap 02059556691 ເຂົ້າມາຢືນເອກະສານໄດ້ທີ່ ພັດຕະຄານ ເຊັນພິລາ ສະຖານທີ່: ບ້ານ ດົງປ່າແຫຼບ , ເມືອງ ຈັນທະບູລີ , ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ