ບົດຮຽນຊີວິດ…ເປັນເເມ່ຍິງຕ້ອງອ່ານ

ບົດຮຽນຊີວິດ…ເປັນເເມ່ຍິງຕ້ອງອ່ານ

ເຈົ້າເຫັນລາວຢູ່ Facebook

ເຈົ້າຊ່ອງ ໂປຣຟາຍລາວ

ລາວເປັນໝຸ່ມຫຼໍ່ມີລົດເບນສ໌

ເເລະ ລາວ inbox ເຈົ້າ

ເຈົ້າຕອບລາວດ້ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ

ເເລ້ວລາວກໍ່ນັດພົບເຈົ້າ

ເຈົ້ານຸ້ງຊຸດທີ່ງາມທີ່ສຸດທີ່ເຈົ້າມີ

ເຈົ້າເເຕ່ງໜ້າ ທາເເປ້ງ ໃສ່ນໍ້າຫອມ

ລາວພາເຈົ້າໄປກິນອາຫານຄໍ່າ

ລາວສັ່ງນໍ້າຫວານໃຫ້ເຈົ້າ

ພວກເຈົ້າມີຊ່ວງເວລາທີ່ດີຕໍ່ກັນ

ລາວຍືນມືໄປຈັບມືເຈົ້າ

ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫົວເລາະ

ລາວມອງໜ້າເຈົ້າດ້ວຍຮອຍຍີ້ມ

ເຈົ້າຕົກລຸມຮັກລາວໄປເເລ້ວ

ເຈົ້າຮູ້ສືກວ່າຮູ້ຈັກລາວມາເເສນນານ

ເເລ້ວລາວກໍ່ພາເຈົ້າໄປໂຮງເເຮມ

ລາວອຸ່ມເຂົ້າຂື້ນຕຽງ

ລາວຫອມເເກ້ມເຈົ້າ

ລາວຈູບປາກເຈົ້າ

ລາວເເກ້ເສື້ອຜ້າເຈົ້າຊ້າໆ

ເຈົ້າມັກທ່າທີ່ລາວເຮັດ

ເຈົ້າມັກເເຮງທີ່ລາວປ່ອຍ

ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຮັດເເບບນີ້ຜິດປະເພນີ

ເເຕ່ເຈົ້າຮູ້ສືກດີ ເຈົ້າພໍໃຈ

ເຈົ້າຂໍໃຫ້ລາວຢຸດ…

ເຈົ້າບອກໃສ່ຖົງຢາງກ່ອນ

ເເຕ່ລາວບອກວ່າ ”ບໍ່ທັນເເລ້ວ“

ເຈົ້າມິດ ເເລະ ເຮັດຕາມລາວບອກ

ລາວບອກວ່າ”ລາວຮັກເຈົ້າ“

ເເລະ ເຈົ້າກໍ່ບອກກັບໄປວ່າ“ເຈົ້າຮັກລາວ“

ລາວຄອຍໆເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສືກດີ

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດ, ລາວລຸກໄປດື່ມນໍ້າ

ເເລ້ວລາວກໍ່ຍິ່ນໃຫ້ເຈົ້າຈອກໜື່ງ

ລາວຈັບຈອກນໍ້າໃສ່ທໍ່ດູດໃຫ້ເຈົ້າດື່ມ

ເຈົ້າຮູ້ສືກໂຣເເມນຕີກສຸດໆ

ເຈົ້າຄິດເອງວ່າ”ຄົນນີ້ເປັນເນື້ອຄູ່ຂອງເຈົ້າ“

ເຈົ້າມັກທ່າທີ່ລາວເຮັດ

ເຈົ້າມັກເເຮງທີ່ລາວປ່ອຍ

ເຈົ້າຮູ້ວ່າເຮັດເເບບນີ້ຜິດປະເພນີ

ເເຕ່ເຈົ້າຮູ້ສືກດີ ເຈົ້າພໍໃຈ

ເຈົ້າຂໍໃຫ້ລາວຢຸດ…

ເຈົ້າບອກໃສ່ຖົງຢາງກ່ອນ

ເເຕ່ລາວບອກວ່າ ”ບໍ່ທັນເເລ້ວ“

ເຈົ້າມິດ ເເລະ ເຮັດຕາມລາວບອກ

ລາວບອກວ່າ”ລາວຮັກເຈົ້າ“

ເເລະ ເຈົ້າກໍ່ບອກກັບໄປວ່າ“ເຈົ້າຮັກລາວ“

ລາວຄອຍໆເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສືກດີ

ຫຼັງຈາກສໍາເລັດ, ລາວລຸກໄປດື່ມນໍ້າ

ເເລ້ວລາວກໍ່ຍິ່ນໃຫ້ເຈົ້າຈອກໜື່ງ

ລາວຈັບຈອກນໍ້າໃສ່ທໍ່ດູດໃຫ້ເຈົ້າດື່ມ

ເຈົ້າຮູ້ສືກໂຣເເມນຕີກສຸດໆ

ເຈົ້າຄິດເອງວ່າ”ຄົນນີ້ເປັນເນື້ອຄູ່ຂອງເຈົ້າ“

ວັນເວລາຜ່ານໄປ

ເຈົ້າເລີ່ມອ່ອນເເອ ບໍ່ສະບາຍ ນໍ້າໜັກລຸດລົງ ປວດຮາກ ມີບາດເເພໃນປາກ…

ເຈົ້າໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍມະໂຫສົດ

ທ່ານໝໍບອກວ່າ ເຈົ້າຕັ້ງຄັນ ເເລະ ຕິດເຊື່ອ HIV

ເຈົ້າຍັງບໍ່ເຂົ້າໃຈ ເຈົ້າຖາມຕົວເອງ ”ຍ້ອນຫຍັງ?”

ເເລ້ວຄວາມຈິງເມື່ອ 3 ເດືອນກ່ອນ

ກໍ່ໃຫ້ຄໍາຕອບເຈົ້າ

ເຈົ້າຂື້ນລົດເມກັບບ້ານ

ດ້ວຍຄວາມຢ້ານ

ດ້ວຍຄວາມສັບສົນ

ເຈົ້າຮູ້ສືກສິ້ນຫວັງ

ເຈົ້າມອງເຫັນຄວາມຕາຍກໍາລັງມາ

ມັນຄືຈຸດຈົບຂອງຊີວິດເຈົ້າ

ບໍ່ຕ້ອງເປັນຄືເເມ່ຍິງຄົນນີ້!

ຢຸດຕາມຫາຜູ້ຊາຍດ້ວຍວັດຖຸເງິນທອງ

ເປັນເເມ່ຍິງຄືທີ່ເຈົ້າຝັນຢາກໃຫ້ລູກສາວເຈົ້າເປັນ

ໃຊ້ຊີວິດກັບຄວາມຈິງ ຢ່າໃຊ້ຊີວິດກັບຄວາມເພີ້ຝັນ

 ເພື່ອເເມ່ຍິງທຸກຄົນ

ສາລະໜ້າຮູ້