ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພໍ່ແມ່ ສູ້ເພື່ອລູກ

ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງພໍ່ແມ່ ສູ້ເພື່ອລູກ

ນີ້ຄືສະພາບພໍ່ແມ່ ທາງບ້ານ ທີໂທຫາລູກແລ້ວບອກລູກວ່າ: ຕັ້ງໃຈຮຽນເດີລູກ ..ບໍ່ຕ້ອງຫ່ວງທາງບ້ານ,ພໍ່ແມ່ຢູ່ດີມີສຸກ ຄິດຮອດລູກສະເມີ

ຄວາມເປັນຈິ່ງແລ້ວຫລັງສູ່ຟ້າ,ຫນ້າສູ່ດິນ ເຈັບປ່ວຍໄຂ້ກະບໍ່ຍ່ອມພັກຜ່ອນ ຍ້ອນເຮັດເພື່ອລູກໆ ຢາກເຫັນລູກປະສົບຄວາມສຳເລັດທຸກຢ່າງ

ສາລະໜ້າຮູ້