Zaem Saipunya ນາຄານ້ອຍ ຕົວແທນປະເທດ ຮ່ວມປະກວດ ໂຄງການ Prince Of Naka Variety ທີ່ປະເທດໄທ

Zaem Saipunya ນາຄານ້ອຍ ຕົວແທນປະເທດ ຮ່ວມປະກວດ ໂຄງການ Prince Of Naka Variety ທີ່ປະເທດໄທ

ໜຶ່ງໜຸ່ມຫຼໍ່ ແຊມ ໄຊບັນຍາ ເປັນຕົວແທນໜຸ່ມໆຈາກປະເທດເຂົ້າຮ່ວມປະກວດ Prince Of Naka Variety ທີ່ປະເທດໄທ

ໜຸ່ມ Zaem Saipunya ນາຄານ້ອຍ ຈະຮ່ວມປະກວດໃນໂຄງການ Prince Of Naka Variety ໃນວັນທີ 25-26 ມັງກອນ 2020 ຢູ່ປະເທດໄທ.

ຮ່ວມເຊຍກັນໄດ້

ຖ່າຍພາບ: The Icons Studio Anousone Phafong

ຂ່າວບັນເທິງ