ນີ້ລະເພີ່ນວ່າເຫັນເງິນໜ້າດຳເຫັນເສົ້າ…!!! ໂອນເງີນຜິດບໍ່ສົ່ງຄືນ ໜ້າຕາງາມຈົບເຈືອຢາກໄດ້ຂອງໝູ່ມາເປັນຂອງໂຕເອງ

ນີ້ລະເພີ່ນວ່າເຫັນເງິນໜ້າດຳເຫັນເສົ້າ…!!! ໂອນເງີນຜິດບໍ່ສົ່ງຄືນ ໜ້າຕາງາມຈົບເຈືອຢາກໄດ້ຂອງໝູ່ມາເປັນຂອງໂຕເອງ

 

ນີ້ລະເພີ່ນວ່າເຫັນເງິນໜ້າດຳເຫັນເສົ້າ…!!! ໂອນເງີນຜິດບໍ່ສົ່ງຄືນ

ໜ້າຕາງາມຈົບເຈືອຢາກໄດ້ຂອງໝູ່ມາເປັນຂອງໂຕເອງ

 

 

 

ງຶດເຈົ້ານໍບ່າວຄົນງາມຈົບເຈືອງເງີນສຳນີ້ບໍ່ປັນຍາຫາບໍ ຫລືເເບບໃດ ຍາກໄດ້ຂອງຫມູ່ມາເປັນຂອງໂຕ ເຈົ້າເອົາໄປກະບໍ່ຈະເລີນດອກ ບັອກເຟສບັອກວັອດຄືສິຍາກໄດ້ເເຮງ ຂ້ອຍທານ ເຈົ້າສາເດີໄວ້ເຮັດ (ໂລງສົບເຈົ້າ)

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ