ຫົວອົກພໍ່-ແມ່ ເວລາໃດກໍ່ຄິດເຖິງລູກກ່ອນສະເໝີ

ຫົວອົກພໍ່-ແມ່ ເວລາໃດກໍ່ຄິດເຖິງລູກກ່ອນສະເໝີ

ຖືວ່າເປັນອີກພາບທີ່ປະສັບໃຈສຸດໆ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍຮ້ອຍພັນລ້ານ ຍາກທີ່ຈະອະທິບາຍ

ພາບແມ່ໝາທີ່ກຳລັງຄາບລູກຂອງຕົນເອງ ຜ່ານຜ່ານ້ຳ ຂະນະທີ່ຝົນກຳລັງຕົກໜັກ ແລະ ນ້ຳນ້ຳຖ້ວມ ຢ່າງໜາວເຢັນ ແລະ ທັງໝົດກໍລ້ວນແລ້ວເພື່ອລູກ.

ນີ້ຄືຄວາມຮັກຂອງແມ່ຍ່ອມເສຍສະຫລະໄດ້ທຸກຢ່າງເພື່ອລູກໆຍາມລຳບາກ ເວລາໃດກໍ່ຄິດເຖິງລູກກ່ອນສະເໝີ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ