ນາງເອກຊ່ອງ 3 ທັງງາມທັງໃຈບຸນພ້ອມ ໄຖ່ຊີວິດງົວຈຳນວນ 32 ໂຕ ໄປໃຫ້ເຈົ້າຂອງໃໝ່

ນາງເອກຊ່ອງ 3 ທັງງາມທັງໃຈບຸນພ້ອມ ໄຖ່ຊີວິດງົວຈຳນວນ 32 ໂຕ ໄປໃຫ້ເຈົ້າຂອງໃໝ່

ເບວລ່າ ຣານີ ນາງເອກຊື່ດັງ ຈາກຊ່ອງ 3 ວ່າທີ່ເຈົ້າສາວຂອງໜຸ່ມຫຼໍ່ມາດເຂັ່ມຢ່າງ ເວຍ ສະກົນນະວັດ ໄດ້ພາແມ່ໄປເຮັດບຸນຄັ້ງໃຫຍ່ແຫ່ງປີດ້ວຍການໄຖ່ຊີວິດງົວໃຫ້ກັບມາມີຊີວິດຢູ່ຕໍ່ໄປ.

 

ໃນນັ້ນ ເບວລ່າ ໄດ້ພາແມ່ໄປໄຫວ້ພະ ເຮັດບຸນກ່ອນສິ້ນປີເກົ່າ 2020 ດ້ວຍການຄືນຊີວິດແກ່ສັດໃຫ່ຍ ງົວ ຈຳນວນ 32 ໂຕ

ຫຼັງຈາກນີ້ງົວຈຳນວນດັ່ງກ່າວຈະຖືກນຳໄປເປັນພໍ່ພັນແມ່ພັນໃຫ້ກັບຊາວບ້ານທີ່ຍາກຈົນໃນຈັງຫວັດບູລີລຳ ປະເທດໄທ ເພື່ອຂະຫຍາຍພັນຕໍ່ໄປ.

ການເຮັດບຸນປ່ອຍສັດມີຫຼາຍຊະນິດ ແຕ່ກໍລະເປັນສັດໃຫ່ຍຖ້າ ປ່ອຍແລ້ວນຳໄປມອບຕໍ່ໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກໄດ້ຊຸບລ້ຽງພັດທະນາຊີວິດຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າຍິ່ງໄດ້ບຸນຫຼາຍຕໍ່ ເພາະນອກຈາກຊ່ວຍສັດແລ້ວຍັງຊ່ວຍຄົນອີກຫຼາຍຊີວິດໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ດີຂຶ້ນອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ