ເຕືອນໄພ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ໃຫ້ລະວັງນັກ​ຕົ້ມຕຸນຂ້າມຊາດ ຖ້າໃຜບໍ່ຢາກຖືກຕົວະຍົວະ

ເຕືອນໄພ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ໃຫ້ລະວັງນັກ​ຕົ້ມຕຸນຂ້າມຊາດ ຖ້າໃຜບໍ່ຢາກຖືກຕົວະຍົວະ

ສະບາຍດີ.ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທົ່ວທຸກມຸມ.ມື້ນີ້ມີເລື້ອງຊິອອກມາເຕືອນ ໃຫ້ມີສະຕິ ລະວັງຕົວເລື້ອງຄວາມຄິດ ໃດ້ມີພວກແກ້ງຂີ້ຕົວະຍົວະຫລອກລວງຂ້າມຊາດ.ອອກ

ມາ ຫາກີນ.ທາງໂລກອອນລາຍ ອີກແລ້ວໂດຍມັນອ້າງອີ່ງວ່າມີອົງກອນໃຫຍ່.ສາມາດອອກເງີນກູ້ຢືມທາງອອນລາຍກູ້ຢືມໂດຍບໍ່ມີສີ່ງຄ້ຳປະກັນສາມາດກູ້

ຢືມ.ແຕ່.5000.ໂດລາ.ຫາ.1,000.000 ໂດລາ.ການກູ້ຢືມໃຊ້ເວລາ.1ປີ.ຫາ.9 ປີ. ສົ່ງຕົ້ນທືນ.ກັບດອກເບັຍ.ຄວບຄູ່ກັນໄປແຕ່ລະເດືອນ.ວ່າຊັ້ນດັ່ງນັ້ນຢ່າໄປຫລົງເຊື່ອ

ມັນເດັດຂາດ.ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກເປັນເຫຍື່ອມັນມີຫມູ່ຂ້ອຍຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງພວກມັນມາແລ້ວ.ຫລາຍໆຄົນຖືພວກມັນຕົວະຍົວະໂອນເງີນໄປເສຍ

ຄ່າ.ລົງທະບຽນ.ຈຳນວນ.189ໂດລາ.ແລ້ວຈະໃດ້.ເງີນຈຳນວນທີ່ເຮົາຕ້ອງການກູ້ຢືມ.ໂດຍຢ່າງໄວວາ.ຖ້າທ່ານ.ເຫັນພາບ ພວກຕົ້ມຕຸນ ຕົວະຍົວະ ຫລອກລວງ ຂ້າມຊາດ

ຂ່າວທົ່ວໄປ