ຄຳຂໍຂອງຜູ້ເປັນເມຍໃຫຍ່ຕໍ່ເມຍນ້ອຍ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫົວອົກຄົນເປັນເມຍ ແລະ ລູກຜູ້ຍິງນຳກັນແນ່ ໃຫ້ສົ່ງຜົວເອື້ອຍຄືນສາ

ຄຳຂໍຂອງຜູ້ເປັນເມຍໃຫຍ່ຕໍ່ເມຍນ້ອຍ ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫົວອົກຄົນເປັນເມຍ ແລະ ລູກຜູ້ຍິງນຳກັນແນ່ ໃຫ້ສົ່ງຜົວເອື້ອຍຄືນສາ

ໃຫ້ເຂົ້າໃຈຫົວອົກຄົນເປັນເມຍແລະລູກຜູ້ຍິງນຳກັນແນ່

ເອື້ອຍຂໍເຈົ້າສາ ເຈົ້າຍັງມີອານາຄົດໃກ ສົ່ງພໍ່ຂອງລູກເອື້ອຍຄືນສາ ທຸກມື້ນີ້ເອື້ອຍກະສ່ຳຕົກນາລົກທັງເປັນ ຫາເງີນລ້ຽງລູກຄົນດຽວ ແມ່ເຈົ້າຮັກເຈົ້າສ່ຳໃດ ເອື້ອຍກະຮັກລູກເອື້ອຍສ່ຳນັ້ນ ເອື້ອຍຂໍຖາມເຈົ້າແນ່ ຖ້າມື້ໜື່ງເຈົ້າມີຄອບຄົວ ແລ້ວມີຄົນມາເຮັດກັບເຈົ້າດັ່ງທີ່ເຈົ້າເຮັດເອື້ອຍ ເຈົ້າຈະເປັນແນວໃດ?

ເຈົ້າຖ່າຍຮູບຢູ່ນຳກັນສົ່ງມາໃຫ້ເບີ່ງ ກະປຽບເໝືອນເຈົ້າເອົາມີດມາແທງຂ້ອຍເປັນຮ້ອຍແຜ ພວກເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງອີກ? ພວກເຈົ້າຢາກໃຫ້ຂ້ອຍກັບລູກຕາຍໄປພ້ອມກັນພຸ້ນບໍ່ ພວກເຈົ້າຈັ່ງຊິພໍໃຈ ແລະ ສຳນຶກຜິດ?

ຂະບວນການຍຸຕິທຳ ໄດ້ກ່າວເຕືອນພວກເຈົ້າທັງສອງແລ້ວ ວ່າສີ່ງໃດຖືກ-ສີ່ງໃດຜິດ ແຕ່ພວກເຈົ້າບໍ່ເຄົາລົບຄຳຕັດສີນ ຂອງຂະບວນການການຍຸຕິທຳເລີຍ=ເຈົ້າເກັ່ງກວ່າກົດຫມາຍຫລາຍ….ນໍ

ເອື້ອຍໄດ້ບອກເຈົ້າແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນແລ້ວ ວ່າລາວມີລູກມີເມຍ ແລະ ຂໍຮ້ອງເຈົ້າຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ທັງຄວາມດີ ແລະ ຄວາມຮ້າຍ ໃຫ້ພວກເຈົ້າເຊົາພວກເຈົ້າກະບໍ່ເຊົາ

ຂໍຖາມຂະບວນການຍຸຕິທຳແນ່ ໃນກໍລະນີທີ່ຂະບວນການຍຸຕິທຳໄດ້ຕັດສິນແລ້ວ ວ່າຜູ້ກ່ຽວທັງສອງຜິດ ໃນຂໍຫາທຳມິດສາຈານ ຖ້າເພີ່ນຍັງມີພຶດຕີກຳແບບເກົ່າໃນເລື້ອງຊູ້ສາວ ເຮົາສາມາດດຳເນີນຄະດີໄດ້ຕາມມາດຕາໃດແນ່?

ຂໍຮ້ອງ ແລະ ຂໍຄວາມກະລຸນາ ໃຫ້ພໍ່ແມ່-ພີ່ນ້ອງທັງສອງຄົນນີ້ ຊ່ວຍຕັກເຕືອນ ແລະ ແນະນຳ ໃຫ້ຢຸດພຶດຕີກຳດັງກ່າວນີ້ສາ

ເພາະຂ້ອຍຍັງໃຊ້ຄຳວ່າຄອບຄົວບໍ່ແມ່ນແມ່ຮ້າງ

ນອນບໍ່ດັບ…….ປານຖືກມິດບາດຮ້ອຍແຜ

ນ່

ຂ່າວທົ່ວໄປ ສາລະໜ້າຮູ້