ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ…!!!ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ແຈ້ງດ່ວນ ມີເງິນສົມມະນາຄຸນ 10 ລ້ານກີບ

ບຸກຄົນອັນຕະລາຍ…!!!ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ແຈ້ງດ່ວນ ມີເງິນສົມມະນາຄຸນ 10 ລ້ານກີບ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສັງຄົມແດ່່ ທຸດຄົນຈົ່ງຊ່ວຍແດ່ ຖ້າຜູ້ໃດພົບເຫັນຜູ້ຊາຍ ຄົນນີ້ ແຈ້ງດວ່ນ 0302106002 ຈະສໍາມະນາບຸນຄູນ 10ລ້ານກີບ
ຊາຍຄົນນີ້ໄດ້ມາຕົວະຫຼອກຫຼວງພາຜູ້ຍີງໃນພາບນີ້ ອອກຈາກບ້ານແຕ່ວັນທີ1/11/2020 ປະຈຸບັນຍັງຫາບໍ່ພົບເທື່ອ

 

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ  ຊ່ວຍກັນແຊຮ ເພື່ອໃຫ້ພົບຫລືຮູ້ເບາະແສຜູ້ຊາຍຄົນນີ້  ມີລາງວັນ 10 ລ້ານກີບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ