ຄົນລາວໃນໄທ ຂໍຕໍ່ໜັງສືເດີນທາງ ເຮັດປາສປອດໃໝ່ ເສຍເງິນ400,000ກີບມື້ລະພັນຄົນ

ຄົນລາວໃນໄທ ຂໍຕໍ່ໜັງສືເດີນທາງ ເຮັດປາສປອດໃໝ່ ເສຍເງິນ400,000ກີບມື້ລະພັນຄົນ

ເຫັນສະພາບຊາວລາວໃນໄທ ໄປຂໍຕໍ່ໜັງສືເດີນທາງ ເຮັດປາສປອດໃໝ່ ເສຍເງິນ400,000ກີບມື້ລະພັນຄົນ

ຕ້ອງຕື່ນ 3 ໂມງເຊົ້າມາເຂົ້າຄີວ  ຜູ້ມີເງິນກໍ່ຈ້າງນາຍໜ້າຢັດເງິນໃຫ້ສະຖານທູດໄດ້ໄວ  ຜູ້ບໍ່ມີເງິນຈ້າງລັດຄີວ ຕ້ອງລໍຖ້າໝົດມື້ບາງຄົນ3ມື້ຈື່ງໄດ້ຕໍ່ເອກກະສານ.

ສົງສານ ອົດຢາກຢູ່ລາວ ໜີມາຍັງມາລຳບາກຢູ່ໄທ ຢູ່ປະເທດຈະເລີນກ່ວາລາວ ຄວນປັບປຸງການທຳງານໄດ້ແລ້ວ ອາຍຕ່າງບ້ານຕ່າງເມືອງເຂົາແດ່ ທີ່ເຂົາມາເຫັນສະພາບແບບນີ້..

ຂ່າວທົ່ວໄປ