ອັບເດດສະຖານນະການລ່າສຸດ ວັນທີ 17/10/2020 ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ອັບເດດສະຖານນະການລ່າສຸດ ວັນທີ 17/10/2020 ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ມາຮອບໃຫມ່ ໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ອັບເດດສະຖານນະການລ່າສຸດ ວັນທີ 17/10/2020 ສະພາບນ້ຳຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງສອງຄອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ປະຈຸບັນລະດັບນ້ຳເຊບັ້ງຫຽງ ໄດ້ກັບມາເພີ່ມລະດັບຂື້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ວັດແທກໄດ້ 15,07ແມັດ.

ຄາດຄະເນ ອີກ 6 ຊົ່ວໂມງ ມວນນ້ຳທາງຕອນເຫນືອ ສາຂາເຊບັ້ງຫຽງ ຈະເຄື່ອນຕົວຮອດເຊບັ້ງຫຽງ

ສົມທົບກັບຢູ່ເມືອງສອງຄອນມີຝົນຕົກຫນັກຕໍ່ເນື່ອງ ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໄຫ້ ເຊບັ້ງຫຽງເພີ່ມສູງກວ່າຊຸດກ່ອນ.

ເຕືອນປະຊາຊົນກຽມພ້ອມອົບພະຍົບໄປເຂດ ທີ່ທາງເມືອງຈັດສັນໄວ້ໃຫ້ ຫລື ເຂດປອດໄພ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ