ທີມເຕັ້ນ ຄວ້າລາງວັນ ຈາກງານ Cover Dance Blackpink

ທີມເຕັ້ນ ຄວ້າລາງວັນ ຈາກງານ Cover Dance Blackpink

ດີໃຈນໍາທີມເຕັ້ນ ຈາກລາວທີ່ຄວ້າລາງວັນ Awesome Power ຈາກງານ Cover Dance Blackpink ທີ່ຈາກາຕາ ອີນໂດເນເຊຍໃນວັນທີ 14 ມັງກອນ 2020 ຜ່ານມາ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບລາງວັນ ທາງເພຈ໌ ກໍໂພສະາບ ແລະ ຮູບວ່າ: “ຂອບໃຈທຸກຄົນຄອຍເຊຍແລະໃຫ້ກຳລັງໃຈພວກເຮົາ D-Legend ມາຕະຫຼອດ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີກຳລັງໃຈໃນການຊ້ອມ ແລະມື້ນີ້ ພວກເຮົາກໍຄວ້າລາງວັນ Awesome Power ຈາກງານ Cover Dance Blackpink ທີ່ຈາກາຕາ ປະເທດ ອີນໂດເນເຊຍ ໂດຍ Blackpink ເປັນກຳມະການ ແລະຂໍຂອບໃຈທາງ Samsung Mobile Laos ທີ່ໃຫ້ໂອກາດແລະເຊື່ອໝັ້ນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຕົວແທນປະເທດລາວ..ແລະພວກເຮົາກໍເຮັດໄດ້ແລ້ວ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີກຳລັງໃຈໃນການຊ້ອມ ແລະມື້ນີ້ ພວກເຮົາກໍຄວ້າລາງວັນ Awesome Power ຈາກງານ Cover Dance Blackpink ທີ່ຈາກາຕາ ປະເທດ ອີນໂດເນເຊຍ ໂດຍ Blackpink ເປັນກຳມະການ ແລະຂໍຂອບໃຈທາງ Samsung Mobile Laos ທີ່ໃຫ້ໂອກາດແລະເຊື່ອໝັ້ນພວກເຮົາໃຫ້ເປັນຕົວແທນປະເທດລາວ..ແລະພວກເຮົາກໍເຮັດໄດ້ແລ້ວ

ຂ່າວບັນເທິງ