ຂໍຄວາມກະລຸນາ ຢ່າຟາ້ວເລື່ອນຜ່ານ

ຂໍຄວາມກະລຸນາ ຢ່າຟາ້ວເລື່ອນຜ່ານ

#ຂໍຄວາມກະລຸນາ ຢ່າຟາ້ວເລື່ອນຜ່ານ 1ເເຊ ອາດຊ່ວຍເດັກຄົນນີ້ໄດ້

ຊ່ວຍຂອ້ຍເເນ່  ຂອ້ຍບໍ່ມີເງິນພໍທີ່ປິ່ນປົວລູກ ລູກຂອ້ຍຕົກຕົ້ນຫມາກຊິດາ ຂາຫັກ

ໂອຍນໍ້ ຂອ້ຍໄປຍືມເງິນມາ 2 ລ້ານກໍ່ຍັງບໍ່ພໍ ຄ່າຢາຊໍ້າ

 ຊວ່ຍເເມ່ນີ້ເເນ່ ຄົນລະ 10-20ກໍ່ໄດ້

ທີ່ບ້ານວັງມ້າເມືອງສັງທອງເລກບັນຊີ 97742251 ເປັນກະເປົາ ວັນເເຄັດເເມ່ນີ້ຕັ້ງຜ່ານເບີຊວ່ຍເເມ່ນີ້ເເນ່ເດີ

ບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດເເນວໄດເເລ້ວ

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ