ກ່ອນເສຍຊີວິດ ຜົວເສດຖີຖີ້ມສົມບັດປະໄວ້ ໃຫ້ເມຍຢ່າງມະຫາສານ

ກ່ອນເສຍຊີວິດ ຜົວເສດຖີຖີ້ມສົມບັດປະໄວ້ ໃຫ້ເມຍຢ່າງມະຫາສານ

ຜົວເສດຖີ ຖີ້ມສົມບັດໄວ້ໃຫ້ເມຍ ກ່ອນເສຍຊີວິດຢ່າງມະຫາສານ

 

ຕາມການໄດ້ຂ່າວວ່າ ເດືອນກັນຍາ ປີ 2011 ຊາຍມະຫາເສດຖີນໍ້າມັນຄູເວດ ປະເທດຊາອຸ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ເຊີ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດຢູ່ກຸງໃຄໂລ ປະເທດອີຢີບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ