ຄູບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ(ລັດ) ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ3ຈົນຮອດເດືອນ6. 2020

ຄູບໍ່ໄດ້ເງິນເດືອນ(ລັດ) ຕັ້ງແຕ່ເດືອນ3ຈົນຮອດເດືອນ6. 2020

ຕອນນີ້ຄູບໍ່ມີເງິນໃສ່ຮອດນ້ຳມັນລົດໄປສອນນັກຮຽນ,ຄ່າໄຟຟ້າກໍ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຈ່າຍ,ຄ່ານ້ຳອີກ,ເຂົ້າສານກໍ່ຕິດຫນີ້ມາກິນ,ລໍຄອຍເງິນເດືອນອອກເພື່ອຈະໄປໃຊ້ຫນີ້ ຕອນນີ້ມິດຈີ່ລີ່ປານຈູ່ຈີ່ຟັງທຳ 

ວອນພາກສ່ວນທີ່ກຽ່ວຄ້ອງແກ້ດ່ວນເລື່ອງເງີນເດືອນຂອງຄູແດ່ ທຸກຄົນມີພາລະໃຜມັນເຂົ້າໃຈຕົງກັນເດິເຈົ້ານາຍ ເຈົ້ານາຍອົດໄດ້ບໍ່ຖ້າບໍ່ມີເງິນໄປຕະຫລາດເຈົ້ານາຍຂໍລ້າໄດ້ບໍ່?

ເມືອທ້ອງມັນຫີວຄົນເຮົາຈະເຮັດໄດ້ທຸກຢ່າງ

#ທີ່ເມືອງ ສຸຂຸມາ ແຂວງຈຳປາສັກ
#ອ່ານແລ້ວກະແຊຣໄປຫານາຍແດ່.
#ຂໍ້ຄວາມຈາກໃຈຄູ
16.6.2020
ສາລະໜ້າຮູ້