ແຈ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເລືອດກຸບ B ຫລື O ແຂວງສາລະວັນ

ແຈ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ເລືອດກຸບ B ຫລື O ແຂວງສາລະວັນ

ແຈ້ງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ລູກຊາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໂຮງໝໍ ແຂວງສາລະວັນ

ວັນທີ6.5.2020 ຮອດມື້ນີ້ 2 ມື້ປາດ 2 ເທຶ່ອແລ້ວ

ປັດຈຸບັນຂາດເລືອດ ໃຜມີເລືອດກຸບ B ຫຼຶກຸບ O ທີ່ຕ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຈ້ງຫາຂ້າພະເຈົ້າດ້ວຍ 020 97948659, 55261499 ແລະ ຊິບໍ່ຂໍລືມບຸນຄຸນໃນການຊ່ວຍເຫືອຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ

ຂໍຂອບໃຈ ແລະຮູ້ບຸນຄຸນລ່ວງໜ້າ

ສາລະໜ້າຮູ້