ໃຜມັກການລ້ຽງບໍ່ຄວນເລື່ອນຜ່ານ…!!! ລ້ຽງສັດປີກ ແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບຄອບຄົວ 100 ລ້ານກວ່າກີບ/ປີ

ໃຜມັກການລ້ຽງບໍ່ຄວນເລື່ອນຜ່ານ…!!! ລ້ຽງສັດປີກ ແບບປະສົມປະສານ ສ້າງລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄົງໃຫ້ກັບຄອບຄົວ 100 ລ້ານກວ່າກີບ/ປີ

ໃນການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະການຊອກຢູ່ທຳກິນຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ານັ້ນແມ່ນມີຫຼາກຫຼາຍວິທີດ້ວຍກັນ ນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າເຮົາຈະເລືອກເອົາວິທີໃດທີ່ຈະເໝາະສົມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ

ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນບໍ່ວ່າຈະເປັນການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ, ການຄ້າຂາຍບໍລິການ, ການເຮັດທຸລະກິດເລັກໆນ້ອຍໆພາຍໃນຄອບຄົວ ເພາະວ່າທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາໄດ້ລົງມືເຮັດໄປນັ້ນຈະເປັນສິ່ງຕັດສິນອະນາຄົດຂອງຄອບຄົວຕົວເຮົາເອງຄື:

ດັ່ງກັບຄອບຄົວຂອງທ້າວ ບົວພັນ ອາຍຸ 59 ປີ, ປະຈຸບັນຢູ່ ບ້ານນ້ຳລາ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ທ່ານໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍໃນຄອບຄົວມີທັງໝົດ 7 ຄົນ, ອາຊີບຕົ້ນຕໍແມ່ນເຮັດນາ ພໍແຕ່ກຸ່ມກິນໃນຄອບຄົວເທົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຂາຍເປັນສິນຄ້າ.

ໃນເມື່ອກ່ອນ ການລ້ຽງສັດປີກແມ່ນລ້ຽງແບບບໍ່ໄດ້ເອົາຫົວໃສ່ໃຈຊາປານໃດ ລ້ຽງແບບຕາມມີຕາມເກີດພໍໄດ້ກິນ ແລະ ຂາຍເລັກໆ ນ້ອຍໆ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດແບບເອົາຈິງເອົາຈັງກັບການລ້ຽງສັດປີກ

ປະເພດ:ໄກ່, ເປັດ, ນົກກະທາ ແລະ ຈົກໜອງລ້ຽງປາຈຳນວນໜຶ່ງ ນີ້ມາເປັນອາຊີບສຳຮອງ ໂດຍເລີ່ມລ້ຽງທຳອິດແມ່ນປີ 2015 ພາຍຫຼັງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໄລຍະໜຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ

ແລະຊີວິດການເປັນຢູ່ກໍຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນ ເພາະວ່າແນວພັນໄກ່ທີ່ເອົາມາລ້ຽງນັ້ນແມ່ນແນວພັນພື້ນເມືອງ, ທີ່ຫາໄດ້ຕາມທ້ອງຖິ່ນບ້ານເຮົາເອງ ທຳອິດມີແມ່ພັນ 30 ກວ່າໂຕ, ພໍ່ພັນປະມານ 9 ໂຕ, ເນື້ອທີ່ລ້ຽງ ແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນຂອບເຂດຈຳກັດ

ເພາະວ່າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ໄກ່ໄປລົບກວນເຄື່ອງປູກຂອງຝັງຂອງຄົນອື່ນ, ຕົ້ນທຶນໝູນວຽນໃນການລ້ຽງ ແມ່ນປະມານ 10 ກວ່າລ້ານກີບ, ການປະສົມພັນແມ່ນປ່ອຍໃຫ້ປະສົມພັນກັນເອງແບບທຳມະຊາດ

ແລະໃຫ້ແມ່ຝັກເອງ ແຕ່ວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນດີປານໃດ ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຈຊື້ຕູ້ຝັກໄຂ່ມາ 1 ຕູ້ ແລ້ວຄັດຈ້ອນເອົາໄຂ່ມາຝັກໃສ່ຕູ້ ຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນດີກ່ອນການໃຫ້ແມ່ໄກ່ຝັກເອງ.

ຈາກການຕັດສິນໃຈລົງມືເຮັດແທ້ທຳຈິງ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິທີການທີ່ໄດ້ໄປຝຶກອົບຮົມມານັ້ນ ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດມັນກໍສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນໄດ້ເຊັ່ນ:

ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ກັບຄອບຄົວເດືອນໜຶ່ງປະມານ 2 ລ້ານກວ່າກີບ, ໃນການຂາຍນັ້ນນັບແຕ່ມື້ຝັກອອກມາ ຈົນຮອດ 3 ເດືອນ ແມ່ນສາມາດຂາຍໄດ້ໃນກິໂລໜຶ່ງ 35-40 ພັນກີບ, ເປັດກິໂລໜຶ່ງ 25-30 ພັນກີບ.

ທ່ານ ບົວພັນ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ເຮັດໃຫ້ຢາກລ້ຽງສັດປີກແບບປະສົມປະສານນີ້ ກໍ່ຍ້ອນວ່າຕົນເອງໄດ້ໄປຮ່ວມຝຶກອົບຮົມເລື່ອງການລ້ຽງສັດປີກປະສົມປະສານກັບການລ້ຽງປາເປັນໜອງມາຫຼາຍເທື່ອແລ້ວ

ເພາະວ່າການລ້ຽງສັດປີກໃນຂອບເຂດທີ່ເຮົາຈຳກັດນັ້ນຈະໄດ້ຮັບຜົນດີ ກ່ອນການລ້ຽງແບບປ່ອຍຕາມທຳມະຊາດ ຫຼັງຈາກເຮັດການຜະລິດດ້ວຍການລ້ຽງສັດແບບປະສົມປະສານມານີ້ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວປີໜຶ່ງໄດ້ປະ ມານ 18 ຫາ 20 ລ້ານກວ່າກີບ ເປັນກຳໄລທັງໝົດຂອງປີທຳອິດແລະເພີ່ມຂື້ນເລື້ອຍໆໃນແຕ່ລະປີ

ທຽບໃສ່ແຕ່ເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂາດໆເຂີນໆ ລາຍຮັບບໍ່ພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍ, ແຕ່ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ກໍ່ມີເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນທີ່ຈຳເປັນ ແລະສາມາດປຸກເຮືອນຢູ່ຖາວອນ 1 ຫຼັງ, ມີເງິນທ້ອນຈຳນວນໜຶ່ງໄວ້ໃຊ້ໃນເວລາສຸກເສິນ

ສ່ວນແຜນການໃນອະນາຄົດແມ່ນຈະໃຫ້ລູກເປັນຜູ້ສືບຕໍ່ກິດຈະການ ທີ່ໄດ້ເຮັດມານີ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ, ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຢາງພາລາຕື່ມ ແລະປັບປຸງສະຖານທີ່ໃຫ້ກວ້າງກວ່າເກົ່າ ແລະ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ມີລາຍຮັບປີໜຶ່ງໃຫ້ໄດ້ 70-100 ລ້ານກີບ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ