R.I.P ອາສາກູ້ໄພອາມິຕາ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານ ຈົ່ງໄປສູ່​ສຸຂະຕິ

R.I.P ອາສາກູ້ໄພອາມິຕາ ຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານ ຈົ່ງໄປສູ່​ສຸຂະຕິ

ຮ່ວມໄວ້ອາໄລດວງວິນຍານອາສານາງອາມິຕາ ລິທິເດດ ອາກູ້ໄພມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດອຍໂອກາດR I P ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈມາຍັງ ອາສາ ນາງອາມິຕາ ລິທິເດດ

ທີ່ໄດ້ຈາກເຮົາໄປໂດຍທີ່ບໍ່ມີວັນຫວນກັບຄືນມາອີກເຫຼືອໄວ້ແຕ່ຄວາມຊົງຈຳແລະຄຸນງາມຄວາມທີ່ເພິ່ນເຮັດໄວ້ໃນສັງຄົມປະຊາຊົນຈະບໍ່ລືມຄຸນງາມຄວາມດີທີ່ເພິ່ນເຮັດໄວ້

ຈາກ​ໄປ​ຍ້ອນ​ພະ​ຍາດ​ຜູ້​ກ່ຽວຂໍໃຫ້ດວງວິນຍານຂອງອາສາອາມິຕາ ລິທິເດດຈົ່ງໄດ້ສູ່ພົມຂະຕິດ້ວຍເທີ້ນໄປເກີດທີ່ດີເຖິ່ງສຸກໄປຢູ່ບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາປາບໍ່ໄດ້ຊື້ພຸ້ນເດີ.

ອາສາກູ້ໄພມູນລະນິທິຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ດອຍໂອກາດຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພິມຄຳວ່າ ສາທຸ ສາທຸ ສາທຸ ເພື່ອສົ່ງດວງວິນຍານຂອງນ້ອງໄປສູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າ

ຂ່າວທົ່ວໄປ