ຮັກແທ້ແພ້3ຄົນ ຍິນດີນຳຄູ່ຮັກຊາຍກັບຊາຍແລະກັບຊາຍອີກແຕ່ງງານກັນ3ຄົນ ແລະ ສັນຍາວ່າຈະຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ

ຮັກແທ້ແພ້3ຄົນ ຍິນດີນຳຄູ່ຮັກຊາຍກັບຊາຍແລະກັບຊາຍອີກແຕ່ງງານກັນ3ຄົນ ແລະ ສັນຍາວ່າຈະຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ

ຄວາມຮັກມັນບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ ວ່າຕ້ອງເປັນຊາຍຍີງເທົ່ານັ້ນຈື່ງສາມາດຢູ່ຄູ່ກັນໄດ້ມັນເປັນພຽງຄຳເວົ້າແລະມະນຸດເຮົາກໍ່ບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າຊາຍຍີງຕ້ອງຄູ່ກັນ ມັນບໍ່ແມ່ນແບບນັ້ນສະເໝີໄປ

ຄວາມຮັກບໍ່ໄດ້ເລືອກເພດເລືອກໄວ ບໍ່ໄດ້ເລືອກຊົນຊັ້ນວັນນະ ຖ້າເຮົາຮັກກັນເຂົ້າໃຈກັນແລະກັນຢູ່ນຳກັນແລ້ວມີຄວາມສຸກມັນກໍເກີດເປັນຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງໄດ້ຄືກັນ

ແນວໃດກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມຍີນດີທັງ 3 ຂໍໃຫ້ຮັກກັນຕະຫຼອດໄປ (ວັນທີ  8 ທັນວາ 2020) ງານແຕ່ງຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ “ໄທ”

ສາລະໜ້າຮູ້