ເບິ່ງດວງຕາມວັນເກີດ..!!! ທ່ານເກີດວັນໃດ?ກົດແຊຣ໌ເພື່ອຮັບໂຊກ

ເບິ່ງດວງຕາມວັນເກີດ..!!! ທ່ານເກີດວັນໃດ?ກົດແຊຣ໌ເພື່ອຮັບໂຊກ

# ດວງ:ຄົນເກີດວັນອາທິດ
ເດືອນນີ້ເປັນເດືອນທີດີ ເຈົ້າຈະຫາຍຄວາມທຸກຍາກ ຕໍ່ໄປເຈົ້າຈະມີແຕ່ສິ່ງດີໆເຂົ້າມາ ໃນຊີວິດ ຈະມີໂຊກ ຈະມີໄຊ ຊີວິດບໍ່ມີອຸປະສັກໃດໆ ມາຂວາງ ຈະມີແຕ່ສິງສັກສິດ ມາປົກປັກຮັກສາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ນັບແຕ່ເດືອນນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ຈະມີເງິນໃຊ້ເງິ່ນຈ່າຍມະຫາສານ ຊິວິດຈະບໍ່ທຸກຍາກອີກຕໍ່ໄປ ເພາະບຸນທີ່ເຄີຍ ຮັກສາສິນ ແລະ ໃຫ້ທານ ຈະສົງຜົນໃຫ້ເຫັນໃນຊາດນີ້.

#ດວງ:ຄົນເກີດວັນຈັນ
ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປຄອບຄົວຈະຢູເຢັນເປັນສຸກ ຈະບໍ່ເຈັບ ບໍ່ເປັນ
ຈະມີສິ່ງສັກສິດຮັກສາ ເທວະດາຮັກສາ ເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວມີຄວາມສຸ ຊີວິດຈະສົມຫວັງ-ຄວາມຮັກ ຈະມີເງິນໃຊ້ເງິນຈ່າຍຕະຫຼອດໄປ.
ຄົນເກີດວັນຈັນ ມີບຸນເກົາຮັກສາ.

#ດວງ:ຄົນເກີດວັນ ອັງຄານ
ຊີວິດຈະຮຸ່ງເຮືອງຕະຫຼອດເວລາ ຈະມີໂຊກມີລາບ ທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທ້າຍເດືອນນີ້ຈະຮັບໂຊກຢ່າງຍີງໃຫຍ່ ຈະໄດ້ເງິນກ່ອນໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ເຄີຍໄດ້ມາກ່ອນ ໝູ່ຄູ່ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງຈະຮັກ ແລະ ພັກດີ ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າດີຂື້ນເລີຍໆ.

#ດວງ:ຄົນເກີດວັນພຸດ
ມີສິ່ງດີຈະເຂົ້າມາແບບບໍ່ຕັ້ງຕົວ ໄປຄ້າຂາຍ ກໍໂຊກໝານ ມີແຕ່ ເງິນລ້ານ ແລະ ເງິນນແສນ ຈະເຂົ້າມາ ໂດຍສະເພາະໃນໜ້າທີ່ການງານ ເພາະບຸນເກົ່າທີ່ເຄີຍສ້າງມາຈະຮັກສາ ມັນຈະຕອບສະໜອງໃຫ້ໄດດັ່ງໃຈ..

#ດວງ:ຄົນເກີດວັນພະຫັດ
ປີນີ້ໂຊກຈະຫຼັງມາຈະມີໂຊກຕະຫຼອດປີ ຖ້າອົດທົນອີກ ຈະໄດ້ລົດ ມີເຮືອນ ມີເງິນ ແລະ ຈະໄດ້ຄູ່ຄອງດັງໃຈຫວັງ ຄູູ່ຄອງທີ່ດີ ແລະ ຈະຢູ່ນຳກັນໄປຈົນຮອດມື້ຕາຍ ຈະບໍຜິດຫວັງກັບຊີວິດ ທຸກຢ່າງ ສິ່ງທີ່ປາດຖະໜາຈະກາຍເປັນຈິ່ງ ພົ້ນຈາກຄວາມທຸກທັງປວງ ປີ້ນີ້ຈະລວຍ.

#ດວງ:ຄົນເກີດວັນສຸກ
ຈະໄດ້ດັງຄວາມປາດຖະໜາ ທຸກປະການ ຈະບໍ່ສັບສົນເງິນໃຊ້ເງິນຈ່າຍ ຈະມີຢູຕະຫຼອດເວລາ ແລະ ມີຄົນມາຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄວາມທຸກຍາກ ເພາະຄົນເກີດວັນສຸກນີ້ ຈະດີທີ່ສຸດ ຊີວິດພ້ອມໝົດທຸກຢ່າງ ບຸເກົ່າທີເຄີຍ ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນອື່ນ ແລະ ບຳລຸງລ້ຽງ ບິດາ ມານດາ ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເຫັນໃນຊາດນີ້.

#ດວງ:ຄົນເກີດວັນ ເສົາ
ເປັນຄົນຕົກຢູໃນຄວາມທຸກຍາ ແຕ່ກະມີຄົນໃຈບຸນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ຄົນອອ້ມຂ້າງ ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນຈາກຄົນຈົນ ຈະກາຍເປັນເສດຖີ ມະຫາເສດຖີ ແລະ ຈະມີໜ້າມີຕາໃນສັງຄົມ ແລະ ເມືອໃດຢູ່ໃກກໍ່ຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ ຈະມີໂຊກລາບ ເຂົ້າມາຕະຫຼອດຊີວິດ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ