ໄວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ອາຍຸພຽງ 19 ປີ ບຸກບືນຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງປູກໝາກແຕງແຄນຕາລຸກ ໄດ້ປີ 200 ກວ່າລ້ານກີບ

ໄວໜຸ່ມດີເດັ່ນ ອາຍຸພຽງ 19 ປີ ບຸກບືນຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງປູກໝາກແຕງແຄນຕາລຸກ ໄດ້ປີ 200 ກວ່າລ້ານກີບ

ໃນຖານະທີ່ເປັນຄອບຄົວຕົວແບບປູກໝາກແຕງຫວານ (ແຄນຕາລຸກ) ທ. ວິໄລພອນ ອິນທະວົງ, ອາຍຸ 19 ປີ ຢູ່ບ້ານໄຮ່ຢ່ອນ ເມືອງທຸລະຄົມ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຂຶ້ນປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ນຳສະເໜີບົດຮຽນການປູກໝາກແຕງຫວານນີ້ ຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະນະພັກແຂວງວຽງຈັນ ຄັ້ງທີ VI ໃນວັນທີ 18 ພະຈິກ 2020.

ທ. ວິໄລພອນ ອິນທະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຄອບຄົວຂອງຕົນມີທັງໝົດ 5ຄົນ, ມີອາຊີບເຮັດນາປູກເຂົ້າໃນເນື້ອທີ່ 13 ໄລ່, ຜົນຜະລິດໃນຄອບຄົວພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ. ນອກຈາກເຮັດນາແລ້ວ ຜູ້ເປັນພໍ່ຍັງໄດ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ, ຕົນເອງເປັນແຮງງານຕົ້ນຕໍທີ່ໄດ້ຊ່ວຍຄອບຄົວເຮັດນາ.ແຕ່ວ່າສະພາບການດຳ ລົງຊີວິດຂອງຄອບຄົວຍັງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ລາຍຮັບຍັງຕໍ່າ, ຈຶ່ງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຊອກຫາວິຊາຊີບ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເພີ່ມໃນຄອບຄົວ

ໃນປີ 2017 ເວລາທີ່ຍັງເປັນນັກຮຽນຢູ່ຊັ້ນ ມ6 ຕົນ ເອງໄດ້ມີແນວຄິດລິເລີ່ມຢາກຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການໝາກແຕງຫວານ ເພື່ອໃຊ້ເວລາຫວ່າງໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ໂດຍໄດ້ຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນດ້ວຍຕົນເອງໂດຍຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ, ຊອກເອົາບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການພ້ອມທັງລົງມືເຮັດຕົວຈິງ. ການລົງທືນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ແມ່ນນຳໃຊ້ທືນປະມານ 2 ລ້ານກີບເຊີ່ງເປັນທຶນທີ່ໄດ້ມາຈາກການເກັບອອມເງິນດ້ວຍຕົນເອງ (ໃສ່ຫວຍ )ເພື່ອນຳມາເຮັດເຮືອນຮົ່ມໄດ້ 1 ຫຼັງ, ເປັນໂຄງໄມ້ແບບປະຖົມປະຖານລົງມືທົດລອງປູກແຕ່ການທົດລອງປູກໃນຄັ້ງທີ 1 ຫາ ຄັ້ງທີ 4 ແມ່ນບໍ່ປະສົບຜົນສຳ ເລັດ ຈິ່ງໄດ້ຢຸດການປູກໄປໄລຍະໜຶ່ງ ຍ້ອນທຶນຮອນບໍ່ພຽງພໍ.

ມາຮອດປີ 2018 ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ ມ 7 ຄອບຄົວມີຄວາມຂາດເຂີນ ພໍ່ແມ່ບໍ່ມີທຶນສົ່ງເສີມໃຫ້ຮຽນຕໍ່, ຕົນເອງ ຈຶ່ງມີແນວຄິດປະກອບອາຊີບທາງກະສິກຳ ແລະ ຫາລາຍໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງພໍ່ແມ່. ຈິ່ງໄດ້ເລີ່ມຊອກຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງແບບເອົາຈິງເອົາຈັງ, ບວກໃສ່ການຊອກຮຽນຮູ້ນຳຜູ້ມີສົບປະການໃນການປູກໝາກແຕງຫວານ ໂດຍໄປເບິ່ງຕົວຈິງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 1 ຄັ້ງ, ໄປຈັງຫວັດອຸດອນ, ປະເທດໄທ 1 ຄັ້ງ ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນ ເອງ ແລ້ວນໍາເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ມາເຮັດຕົວຈິງ ເຮັດໃຫ້ການທົດລອງປູກຄ່ອຍໆ ໄດ້ຮັບຜົນດີຂຶ້ນ. ແລະ ປະສົບຜົນສຳ ເລັດເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນທ້າຍປີ 2018, ເນື່ອງຈາກຜົນຜະ ລິດໃນຄັ້ງທຳອິດໄດ້ໝາກແຕງປະມານ 700 ກິໂລ ຂາຍໄດ້ເງິນປະມານ 9ລ້ານກີບ (ຂາຍທົ່ວໄປ).

ເນື່ອງຈາກຄອບຄົວຂອງຕົນເຫັນວ່າການປູກໝາກແຕງຫວານສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວໄດ້ດີສົມ ຄວນ ແລະ ເປັນທີ່ຕ້ອງ ການຂອງຕະຫລາດ. ມາຮອດຕົ້ນປີ2019 ຕົນເອງພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ຈິ່ງຕັດສີນໃຈລົງທຶນເຮັດເຮືອນຮົ່ມທີ່ເປັນໂຄງເຫຼັກຖາວອນຕື່ມອີກ 8 ຫຼັງ, ມູນຄ່າທັງໝົດ 50 ລ້ານກີບ, ນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ພຽງແຕ່ 1.5 ໄລ່ (2.400 ຕາແມັດ) ເພື່ອສ້າງໂຮງເຮືອນປູກໝາກແຕງຫວານ.

ທ. ວິໄລພອນ ອິນທະວົງ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການປູກໝາກແຕງຫວານ ລວມມີ 4 ຂັ້ນຕອນ ຄື:

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ແມ່ນການເລືອກແນວພັນໃຫ້ຖືກກັບສະພາບຂອງດິນ, ການກຽມດິນແລ້ວມາກ້າແກ່ນປະໄວ້ປະມານ 9-10 ວັນ ເພື່ອໃຫ້ຕົ້ນກ້າແຂງ ແຮງດີ. ຂັ້ນ

ຕອນທີ 2: ຍ້າຍເບັ້ຍໝາກແຕງລົງປູກແບບອະນຸບານເພື່ອໃຫ້ຮາກຕິດແລ້ວຈິ່ງຍ້າຍລົງປູກໃສ່ຖົງຢາງພະລາສະຕິກ,ປະໄວ້ປະມານ 25-30 ວັນ, ການຈັດແຖວປູກແມ່ນມີໄລຍະຫ່າງ 80-100 ຊັງຕີແມັດ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຂູມປູກແມ່ນ 30-35 ຊັງຕີແມັດ.

ຂັ້ນຕອນທີ 3: ພາຍຫຼັງຍ້າຍເບ້ຍໝາກແຕງລົງປູກໃສ່ໜານມີອາຍຸ 25-30 ວັນແລ້ວ ຈິ່ງມາປະສົມເກສອນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໝາກ ພາຍຫຼັງປະສົມເກສອນສຳເລັດ ປະໄວ້ປະມານ 40-45 ວັນ ຈິ່ງສາ ມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້.

ຂັ້ນຕອນທີ4: ກ່ອນເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການຫົດນ້ຳໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວານຂອງໝາກແຕງໄດ້ຢູ່ໃນເກນທີ່ເໝະສົມ,

 

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ວັດແທກທາດນ້ຳຕານຂອງໝາກແຕງແລະວັດ ແທກການເຕີບໂຕຂອງໜ່ວຍໝາກແຕງຖ້າຢູ່ໃນເກນເໝາະສົມແມ່ນປະມາມ 1-2 ກິໂລ ຈິ່ງໄດ້ລາຄາດີຖ້າເກີນ 3 ກິໂລຂຶ້ນໄປລາຄາແມ່ນບໍ່ໄດ້ດີ, ໝາກແຕງຫວານ ມີອາຍຸຄົບ 75 ວັນ ຈື່ງສາມາດເກັບກ່ຽວຜົນຜະລິດໄດ້.

ສໍາລັບດ້ານການຕະຫຼາດ ແມ່ນສາມາດສົ່ງອອກຂາຍໄດ້ເດືອນລະ 2 ຄັ້ງ, ຊຶ່ງແຕ່ ລະຄັ້ງແມ່ນສົ່ງຂາຍອອກ 800-1.000 ກິໂລ, ຂາຍລາຄາສະເລ່ຍກິໂລລະ17.000 ກີບ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຄອບຄົວໄດ້ 17.000.000 ກີບຕໍ່ເດືອນ, ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໃນຄອບຄົວໄດ້ 3.400.000 ຕໍ່ຄົນຕໍ່ເດືອນ, ສະເລ່ຍລາຍຮັບໝົດປີໄດ້ທັງໝົດ 204.000.000ກີບ/ປີ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການປູກໝາກແຕງຫວານຂອງຄອບຄົວ ວິໄລພອນ ອິນທະວົງ ຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງ ຍາກຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຄວນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ຄື: ໝາກແຕງຫວານ ເປັນພືດທີ່ມີພູມຕ້ານທານຕໍ່າ, ອ່ອນແອ ແລະ ສາມາດຕິດເຊື້ອງ່າຍ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈ ໃສ່ບົວລະບັດຮັກສາຢ່າງລະອຽດອ່ອນ ແລະ ພິຖີພິຖັນ, ການປູກໝາກແຕງຫວານ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ທຶນຂ້ອນຂ້າງສູງສົມຄວນ ເພື່ອສ້າງໂຮງເຮືອນປູກ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕັກນິກວິຊາການ, ປະສົບການຕົວຈິງເຂົ້າຊ່ວຍຈຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນສຳ ເລັດ.

ສ່ວນໃນຕໍ່ໜ້າຄອບຄົວ ວິໄລພອນ ອິນທະວົງຈະສືບຕໍ່ປູກໝາກແຕງຫວານ ເພື່ອເປັນອາຊີບ, ສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າ ຄອບຄົວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ພອ້ມທີ່ຈະຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້, ປະສົບການໃຫ້ ເພື່ອນຊາວສວນ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ເພື່ອສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍການປູກໝາກແຕງຫວານໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ