ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ມ້ຽນຊາກສົບສົ່ງສະການຢູ່ເທິງດວງເດືອນ

ຄົນທຳອິດຂອງໂລກ ທີ່ໄດ້ມ້ຽນຊາກສົບສົ່ງສະການຢູ່ເທິງດວງເດືອນ

ຂ່າວຈາກ vietnamnet, ວັນທີ 21 ສິງຫານີ້ ລາຍງານວ່າ: ການມ້ຽນຊາກສົບສົ່ງສະການຢູ່ເທິງດວງເດືອນນັ້ນ ຄິດວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ແຕ່ກໍ

ເປັນໄປໄດ້  ນັກວິທະຍາສາດ Eugene Merle Shoemaker ຊາວອາເມລິກາ ເກີດເມື່ອປີ 1928 ເປັນຄົນທຳອິດຂອງໂລກ ແລະ ເປັນໜຶ່ງດຽວທີ່ໄດ້

ນອນສະຫງົບນິ້ງຢູ່ເທິງດວງເດືອນ ແຜ່ນສີລາຈາລຶກຢູ່ທີ່ຫຼຸມຝັງສົບຂອງເຂົາໃນໂລກມະນຸດຂຽນວ່າ: “ມີຊີວິດເທື່ອດຽວແຕ່ຝັງ 2 ເທື່ອ” ຄຳເວົ້ານັ້ນຢາກໝາຍເຖິງວ່າ Shoemaker ທັງໄດ້ຝັງໄວ້ຢູ່ໃນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນ ທັງໄດ້ຝັງໄວ້ຢູ່ເທິງດວງເດືອນ ທີ່ໄກແສນໄກ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ