ຊົມເຊີຍ! ທີມງານ ແພດຫມໍ ພະແນກຫູດັງຄໍ ແລະ ທີມຫມໍ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ຊ່ວຍຊີວິດ ເດັກນ້ອຍກືນລຽນ 1 ບາດອອກມາຢ່າງປອດໄພ

ຊົມເຊີຍ! ທີມງານ ແພດຫມໍ ພະແນກຫູດັງຄໍ ແລະ ທີມຫມໍ ໂຮງຫມໍມະໂຫສົດ ຊ່ວຍຊີວິດ ເດັກນ້ອຍກືນລຽນ 1 ບາດອອກມາຢ່າງປອດໄພ

ໃນວັນທີ່ 25ກັນຍາ 2020 ທີມງານແພດໝໍ ພະແນກຫູດັງຄໍ ແລະທີມແພດໝໍວາງຢາສະຫລົບ ໂຮງໝໍມະໂຫສົດໄດ້ຮ່ວມທີມກັນຊ່ວຍຄົນເຈັບ ກໍລະນີເດັກເພດຍິງ ອາຍຸ 1ປີ7ເດືອນກິນຫຼຽນ 1ບາດເດີນທາງມາຈາກແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ທີມງານແພດໜໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍຊີວິດເດັກນ້ອຍຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດເຮັດໃຫ້ສາມາດເອົາລຽນອອກມາຈາກເດັກຢ່າງພອດໄພ

ຂໍຊົມເຊີຍທີມແພດໜໍ ແລະ ດີໃຈນໍາພໍ່ແມ່ເດັກດ້ວຍ

ຂໍເຕືອນທຸກໆຄົນໃຫ້ມີສະຕິໃນການເບິ່ງແຍງລູກຫຼານຂອງພວກເຮົາເດີ

ຂ່າວທົ່ວໄປ