ໃຫ້ຜູ້ຍິງໄລ່ກຸມຜູ້ຊາຍ ແລະ ເຕັ້ນຕໍ່ໜ້າໂລງສົບ ຮີດຄອງປະເພນີເຜົ່າສີດາແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ໃຫ້ຜູ້ຍິງໄລ່ກຸມຜູ້ຊາຍ ແລະ ເຕັ້ນຕໍ່ໜ້າໂລງສົບ ຮີດຄອງປະເພນີເຜົ່າສີດາແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

ສປປລາວເຮົາມີຫຼາຍ ຊົນເຜົ່າ ຫຼາຍ ສາດສະໜາ ຢູ່ນຳກັນ ມາເບິ່ງອີກມູມ 1 ຂອງຮີດຄອງປະເພນີເຜົ່າສີດາແຂວງຫລວງນຳ້ທາ

ການເຕັ້ນລຳອ້ອມໂລງສົບນີ້ແມ່ນການສົ່ງດວງວິນຍານ
ໃຫ້ຄົນຕາຍ,ໃຫ້ໄປດີມີສຸກໃຫ້ມົດຫວ່ງ,ໄດ້ຂື້ນສະຫວັນ

ຄົນຢູ່ກະໃຫ້ມວ່ນໃຫ້ຊື່ນ

.

Posted by Phimmasone Ksp on Tuesday, September 15, 2020

Posted by Phimmasone Ksp on Tuesday, September 15, 2020

ແລະ ຍັງມີການຢອກໄຍກັນຜູ້ຍິງໄລ່ກຸມຜູ້ຊາຍອີກ.

ຄລິບ

Posted by Phimmasone Ksp on Tuesday, September 15, 2020

Posted by Phimmasone Ksp on Tuesday, September 15, 2020

ຂ່າວທົ່ວໄປ