ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຄິດ…!!! ຄົນສະຕິບໍ່ດີ ເອົາມີດແທງຄູບາ ທີ່ວັດຄັນເກີງ ນະຄອນປາກເຊ

ເກີດເຫດບໍ່ຄາດຄິດ…!!! ຄົນສະຕິບໍ່ດີ ເອົາມີດແທງຄູບາ ທີ່ວັດຄັນເກີງ ນະຄອນປາກເຊ

ເຫດເກີດມື້ນີ້ 18 ພະຈິກ 2020 ທີ່ວັດຄັນເກີງ ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ

ຄົນກໍ່ເຫດເປັນຄົນສະຕິບໍ່ດີ ກິນຢາລະງັບປະສາດຢູ່ຕະຫຼອດ ມັກມາຫຼິ້ນວັດນຳຄູບາຕະຫຼອດ

ກ່ອນຈະເກີດເຫດແມ່ນຜູ້ກ່ຽວກໍ່ມາຫຼິ້ນວັດປົກກະຕິ ຄູບາກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ຍັງບໍ່ທັນລະວັງໂຕ ກໍ່ເລີຍຖືກແທງຫຼາຍແຜ

ຕອນນີ້ນອນປິ່ນປົ່ວຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ(ຕຶກປິ່ນປົວພຣະສົງ)​ພົ້ນຂີດອັນຕະລາຍແລ້ວ

ຂ່າວທົ່ວໄປ