ເຫດການນີ້ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າຈັ່ງໃດ

ເຫດການນີ້ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າຈັ່ງໃດ

ເຫດການນີ້ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າຈັ່ງໃດ

ຂັບລົດຕາມທ້ອງຖະຫນົນຄວນລະມັດລະວັງ.

ຕາມດີອອກມາທາງຮອ່ມຕອ້ງເບີ່ງໃຫ້ລອບຄອບ.

ທີ່ມາ

ຂ່າວທົ່ວໄປ