1ວິນາທີທຸກຢ່າງປ່ຽນໄປຫົມດ.ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວ

1ວິນາທີທຸກຢ່າງປ່ຽນໄປຫົມດ.ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳຄອບຄົວ

1ວິນາທີທຸກຢ່າງປ່ຽນໄປຫົມດ.ນີ້ຄືວິດີໂອລົດປີ້ນທຳໃຫ້2ພໍ່ລູກເສຍຊີວິດແລະຍັງມີຄອບຄົວລາວຄືເມຍລາວ ລູກໄພ້ແລະລູກນ້ອຍອີກ3,4ຄົນທີບາດເຈັບຢ່າງຮຸງແຮງຕອນນີ້ນອນໂຮງຫມໍຢູ່…

ເອັສທີເມືອງໄທປະກັນໄພ ຖ້າເພິ່ນມີປະກັນອຸປະຕິເຫດ ລູກທີ່ເປັນເດັກນ້ອຍກຳພ້າຄືຊິບໍ່ລຳບາກເນາະ ເສຍໃຈນຳເດີ

ອຸປະປະຕິເຫດບໍ່ມີໃຜຮູ້ໂຊກດີໂຊກຮ້າຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ ຄວາມຕາຍແຂນຄໍທຸກບາດກ້າວ ເຮົາບໍ່ສາມາດຫ້າມຄວາມຕາຍໄດ້ ແຕ່ສາມາດປ້ອງກັນຄົນທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງໄດ້ບໍ່ໃຫ້ຕາຍຕາມເຮົາໄປ….

ຟ້າໃສ ຍິນດີໃຫ້ຄຳປຶກສາວາງແຜນຄອບຄົວຂອງທ່ານ…ຊ່ວຍແຊ່ ຂອບໃຈ…

ຂ່າວທົ່ວໄປ