ເຫດຄົນເສຍຊີວິດຂ້າງທາງ

ເຫດຄົນເສຍຊີວິດຂ້າງທາງ

ເຫດຄົນເສຍຊີວິດຂ້າງທາງ.

ມີຮອຍລົດຍຽບຄາດວ່າຕຳແລ້ວຫນີ ທີ່ ຫລັກ37.

ທີ່ມາ.

ຊົມຄລິບ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ