RIP ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ສຸຂະຕິ ເສຍໃຈນຳຜູ້ໂຊກຮ້າຍ

RIP ຂໍໃຫ້ໄປສູ່ສຸຂະຕິ ເສຍໃຈນຳຜູ້ໂຊກຮ້າຍ

ໃນວັນທີ່ 20/12/2019 ໄດ້ເກີດເຫດ ເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ພົບສົບເດັກນ້ອຍແລກເກີດ ຢູ່ແຖວຕະຫຼາດສົດ ຄອງ16 ຍັງບໍ່ຮູ້ເຖິງສາເຫດແນ່ຊັດວ່າ ເດັກມາຢູ່ນີ້ໄດ້ແບບໃດ ຕອນນີ້້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງກວດສອບ ແລະ ພິສູດຫຼັກຖານຢູ່

ແຕ່ໄດ້ຍິນວ່າ : ເດັກບໍ່ໄດ້ຖືກມາຖີ້ມ ແຕ່ເດັກຫຼຸດອອກມາຈາກທ້ອງແມ່ກ່ອນກຳໜົດ ຕອນນີ້ແມ່ກໍ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບປາງຕາຍ ແລະ ຮັກສາຢູ່ໂຮງໝໍ ປະເທດໄທ

ຕ້ອງຂໍວອນສິ່ງສັກສິດ ພາວະນາໃຫ້ຜູ້ເປັນແມ່ປອດໄພ ແລະ ກໍ່ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນຳແມ່ທີ່ເສຍເດັກໄປ

ມີຄວາມຄືບໜ້າຈັ່ງໃດຈະມາລາຍງານຕື່ມ

ຂ່າວທົ່ວໄປ