ສະຫຼຸບເຫດການ…ທະຫານໂຫດ ຍິງປະຊາຊົນແຕ່ວັນທີ່  8-9 ກຸມພາ ກາງເມືອງໂຄລາດ

ສະຫຼຸບເຫດການ…ທະຫານໂຫດ ຍິງປະຊາຊົນແຕ່ວັນທີ່ 8-9 ກຸມພາ ກາງເມືອງໂຄລາດ

ວັນທີ 8 ກຸມພາ:

21.00 : ສະຖານະການຄ່ອນຂ້າງງຽບບໍ່ມີສຽງດັງ

22.00 : ເລີ່ມລຳລຽງຜູ້ທີ່ຕິດໃນຫ້າງອອກມາໄດ້ເລື້ອຍໆ

22.30 : ມີສຽງປືນຄົນຮ້າຍດັງຂຶ້ນ 1 ຊຸດ

23.00 : ຍັງລຳລຽງຜູ້ຕິດຄ້າງໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງ

23.30 : ເຄຍພື້ນທີ່ຊັ້ນ G ໄດ້

ວັນທີ 9 ກຸມພາ:

00.00 : ເລີ່ມຄວບຄຸມສະຖານນະການໄດ້

01.00 : ເຄຍພື້ນທີ່ນຳຄົນອອກມາໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

02.00 :ເຈົ້າໜ້າທີໝັ້ນໃຈ ຄຸມສະຖານະການໄດ້ / ນຳຄົນອອກມາໄດ້

02.30 : ມີສຽງປືນ / ລາຍງານເຫດປະທະ /ກູ້ໄພ standlby

 

02.40 :ລາຍງານເຈົ້າໜ້າທີບາດເຈັບ / ຜູ້ຕິດຄ້າງ

03.00 : ລາຍງານຜູ້ກໍ່ເຫດພະຍາຍາມໜີ / ລົດໂຮງໝໍຕ້ອງຢຸດ

03.20 : ລາຍງານຜູ້ກໍ່ເຫດລົບໜີເຂົ້າຫ້າງອີກຄັ້ງ

03.40 : ນຳຜູ້ບາດເຈັບສົ່ງໂຮງພະຍາບານ

 

05.00 – 05.40 : ມີລາຍງານໄດ້ຍິນສຽງປືນເປັນໄລຍະ ແຕ່ບໍ່ມີລາຍງານຜູ້ບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ

06.00 : ຢືນຢັນໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ 21 ບາດເຈັບ 33 ຄົນ

07.10 :ຍັງຄົງລຳລຽງຄົນອອກຈາກຫ້າງ / ນຳສົ່ງໂຮງໝໍ

 

ຫ້າງເທີມິນໍ 21 ໂຄຣາດ ຍັງເປັນພື້ນທີ່ຖືກຄວບຄຸມຫຼີກລ່ຽງການເດີນທາງໄປບໍລິເວນແຖວນັ້ນ.

ຂ່າວທົ່ວໄປ