ມີຜູ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ບໍ່ສະແດງອາການ ຢຸ່ຕ່າງປະເທດພົບປະມານ 78%

ມີຜູ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ບໍ່ສະແດງອາການ ຢຸ່ຕ່າງປະເທດພົບປະມານ 78%

ຕາມຂໍ້ມູນຂອງສາກົນຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພາຍຫຼັງປິ່ນປົວດີແລ້ວ ກວດບໍ່ພົບເຊື້ອແລ້ວ ກັບຄືນມາກວດວິເຄາະພັດພົບເຊື້ອຄືນອີກ ເຊິ່ງພົບໄດ້ເຖິງ 20-30%. ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງມີມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ທີ່ປິ່ນປົວດີແລ້ວ ກວດເຊື້ອບໍ່ພົບ 2 ເທື່ອຕິດຕໍ່ກັນ ໂດຍໄດ້ແນະນຳໃຫ້ຄົນເຈັບກັບເມືອຈຳກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢູ່ເຮືອນຕໍ່ອີກ 14 ຫລື 28 ມື້ແລ້ວກັບມາກວດຢັ້ງຢືນອີກຄັ້ງ. ບໍ່ຈຳເປັນແທ້ໆບໍ່ໃຫ້ອອກໄປນອກ ໃຫ້ຢູ່ເຮືອນ ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນ. ຖ້າອອກໄປນອກຕ້ອງໃສ່ຜ້າອັດປາກ, ຢູ່ໄກກັນຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ໝັ່ນລ້າງມື ແລະ ອື່ນໆ. ສະນັ້ນຖ້າຄົນທີ່ຖືເຊື້ອບໍ່ມີອາການຫຍັງສະແດງ ເມື່ອຢູ່ໃນສັງຄົມເຮົາກໍສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄດ້.

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າຈຳນວນເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດຢູ່ໃນຄົນຕິດເຊື້ອແລ້ວບໍ່ມີອາການ ກັບຄົນທີ່ຕິດ ເຊື້ອແລ້ວມີອາການບໍ່ຕ່າງກັນ, ມີຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນວ່າຄົນຕິດເຊື້ອທີ່ບໍ່ສະແດງອາການສາມາດສົ່ງເຊື້ອໄປຫາຜູ້ອື່ນໄດ້. ຫຼັກຖານການຄົ້ນຄວ້າທີ່ຕີພິມລົງໃນວາລະສານການແພດທີ່ມີຊື່ສຽງລະດັບໂລກຂອງປະເທດອັງກິດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະມານ 78% (ຈາກຕົວເລກກວດທັງໝົດ 166 ຄົນ ພົບວ່າ 130 ຄົນ) ຂອງຄົນເຈັບທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ ເຊັ່ນ: : ບໍ່ມີອາການໄອ, ບໍ່ໄຂ້, ບໍ່ເຈັບຄໍ, ບໍ່ປວດເມື່ອຍຕົນຕົວ, ບໍ່ຫາຍໃຈຍາກ, ປົກກະຕິທຸກຢ່າງ. ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນພະຍາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ສະນັ້ນຍັງມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ນັກວິທະຍາສາດ ນັກຄົ້ນຄວ້າ ແພດໝໍເຮົາຍັງບໍ່ທັນຮູ້ຈັກ ຫລື ເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິງກວ້າງຂວາງ;

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ: ມາຮອດປັດຈຸບັນເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີຫຼັກຖານຢ່າງຊັດເຈນທາງດ້ານວິຊາການວ່າຢາປິ່ນປົວຊະນິດໃດ, ຢາກຸ່ມໃດ ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໃນການປິ່ນປົວຄົນເຈັບພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ໃນທາງດຽວກັນເຊື້ອພະຍາດກໍຍັງເລິກລັບຊັບຊ້ອນສະແດງອອກບ່ອນວ່າບາງຄັ້ງຄົນເຮົາຖືເຊື້ອແຕ່ບໍ່ສະແດງອາການອອກ; ຫຼັງການປິ່ນປົວແລ້ວ ອອກໂຮງໝໍແລ້ວ ຍັງກັບມາມີເຊື້ອບວກຄືນໃໝ່. ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອ ໂຄວິດ-19 ທີ່ບໍ່ມີອາການສະແດງອອກ ຈາກຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເຊິ່ງຜູ້ຕິດເຊື້ອທີ່ມີອາການສະແດງອອກ ຫຼື ບໍ່ມີອາການສະແດງ ແມ່ນມີເຊື້ອບໍ່ຕ່າງກັນ ສາມາດແຜ່ເຊື້ອໄປຫາຄົນອື່ນໄດ້, ສ່ວນຜູ້ທີ່ອອກໂຮງໝໍແລ້ວກໍຍັງຕ້ອງຈຳກັດບໍລິເວນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະກັບມາກວດກາຢັ້ງຢືນຄືນອີກ, ເພາະຕາມຂໍ້ມູນວິຊາການຂອງສາກົນພົບວ່າຄົນເຈັບທີ່ປິ່ນປົວດີແລ້ວ ກັບມາມີເຊື້ອຄືນອີກເຖິງ 20-30%.

ສາລະໜ້າຮູ້