ຖະແຫຼງຂ່າວ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນໂຄວິດ-19 ເດືອນຕຸລາ 2020

ຖະແຫຼງຂ່າວ ມາດຕະການຜ່ອນຜັນໂຄວິດ-19 ເດືອນຕຸລາ 2020

ດ່ວນທີ່ສຸດພີ່ນ້ອງ ອອກມາແລ້ວມາດຕະການຜ່ອນຜັນໃໝ່ ແຕ່ວັນທີ່ 1-31 ຕຸລາ 2020

ແຈ້ງການ

ຂ່າວທົ່ວໄປ