ກິ ດາວເພັດໜູຫ່ວງ ລາຊາເພງລູດທົ່ງບ້ານນາລາວ

ກິ ດາວເພັດໜູຫ່ວງ ລາຊາເພງລູດທົ່ງບ້ານນາລາວ

ໄຂ່ຫລັງເປັນອະໄວຍະວະທີ່ສຳຄັນໃນຮ່າງກາຍ ຊຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ກັ່ນຕອງທາດເບື່ອ  ປັບຄວາມສົມດູນໃນເມັດເລືອດຂາວ ແລະ ອື່ນໆຈຶ່ງໄດ້ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີຂຶ້ນ ພະຍາດໄຂ່ຫລັງອັກເສບແມ່ນເກີດກັບກຸ່ມຄົນທີ່ມັກກິນອາຫານມັນ ມັກດື່ມສິ່ງມືນເມົາ ກິນອາຫານປົນເປື້ອນສານເຄມີ ແລະ ກິນຢາພຶ້ນເມືອງບໍ່ຖືກຕ້ອງ.

ສະນັ້ນ ການຫລີກລ່ຽງພະຍາດດັ່ງກ່າວ ກໍຄວນລະມັດລະວັງອາຫານການກິນ ໝັ່ນອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຄວນກວດເຊັກຮ່າງກາຍຢ່າງເປັນປະຈຳ ໂດຍສະເພາະການຄວບຄຸມຄວາມດັນ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ

ກິ ດາວເພັດ ໜູຫ່ວງເຈັບໝາກໄຂ່ຫຼັງແຮງ ອັກເສບເຖິງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຖືກສົ່ງເຂົ້າປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ຕຽງ150 ແລະໄດ້ເສຍຊີວິດໃນວັນທີ່ 24/ 4/ 2020 ເວລາຕໍ່ມາ ລວມອາຍຸໄດ້ 48ປີ ໄປສູ່ສຸຄະຕິເດີອ້າຍ

ใน ເມືອງ ສະໜາມໄຊ, ອັດຕະປື

ສາລະໜ້າຮູ້