ຊ່ວຍປະຊາສໍາພັນແດ່ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແຊສເພື່ອຊອກຫານ້ອງສາວ

ຊ່ວຍປະຊາສໍາພັນແດ່ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແຊສເພື່ອຊອກຫານ້ອງສາວ

ໃຜພົບເຫັນນ້ອງສາວຄົນນີ້ລົບກວນແຈ້ງຫາເອື້ອຍຂອງລາວແດ່ ເພາະເອື້ອຍລາວເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານຂ້ອຍ ນ້ອງລາວໄດ້ລົງມາວຽງ ລົງຄິວລົດສາຍໃຕ້

ຫລັງຈາກນັ້ນຈະອອກໄປຮັບ ແລ້ວລາວໄດ້ບອກວ່າຄົນຢູ່ຄິວລົດຈະມາສົ່ງ ຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ຫາຍໂຕໄປ ຕອນນີ້ຊອກຫາບໍ່ເຫັນໄດ້5ມື້ແລ້ວ ທາງຄອບຄົວລາວເປັນຫ່ວງຫລາຍ ຕອນນີ້ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ລາວໄດ້ 

ຫລັງຈາກນັ້ນຈະອອກໄປຮັບ ແລ້ວລາວໄດ້ບອກວ່າຄົນຢູ່ຄິວລົດຈະມາສົ່ງ ຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ຫາຍໂຕໄປ ຕອນນີ້ຊອກຫາບໍ່ເຫັນໄດ້ 5 ມື້ແລ້ວ ທາງຄອບຄົວລາວເປັນຫ່ວງຫລາຍ ຕອນນີ້ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ລາວໄດ້

ຂອບໃຈ ຊວ່ຍແຊສຊອກຫານ້ອງຄົນນີ້ໃຫ້ແດ່ເພື່ອຈະໄດ້ມີຄົນພົບເຫັນ

ສາລະໜ້າຮູ້