ທ່ານຢາກໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຊ່ອງທາງສະເພາະ ລົດເມ ແບບນີ້ບໍ່ ?

ທ່ານຢາກໃຫ້ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຊ່ອງທາງສະເພາະ ລົດເມ ແບບນີ້ບໍ່ ?

ມາເບິ່ງຊ່ອງທາງລະບົບລົດເມ ແບບ Bus Rapid Transit (BRT) ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຈາກາຕ້າ ປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ນໍາໃຊ້ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນເວລາ ການເດີນທາງໃນຊົ່ວໂມງ ຮີບດ່ວນ ! ເປັນລະບົບ ການຄົມມະນາຄົມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສູງສຸດໃນປະເທດ ແລະ ມີຊ່ອງທາງສະເພາະ ໃຫ້ລົດເມແລ່ນ ໄລຍະທາງ ຍາວທີ່ສຸດໃນໂລກ ດ້ວຍຄວາມຍາວເຖິງ 280 ກິໂລແມັດ. ໃນແຕ່ລະມື້ ຊ່ອງທາງການສັນຈອນຂອງລົດເມນີ້ ສາມາດລໍາລຽງຜູ້ໂດຍສານ ມື້ລະ ບໍ່ຕໍ່າກ່ວາ 1 ລ້ານຄົນ !

ຊ່ອງທາງລົດເມນີ້ ໃຊ້ສະເພາະລົດເມ ໂດຍລົດດ່ວນຂອງ ປະທານປະເທດ ແລະ ລົດສ່ວນໂຕ ຂອງຜູ້ນໍາ ລະດັບຕ່າງໆ ຂອງປະເທດ ກໍ່ບໍ່ສາມາດ ເຂົ້າໄປແລ່ນໄດ້.

ສາລະໜ້າຮູ້