ໂຈນໂຫດ  ປຸ້ນທະນາຄານເເຫ່ງຫນື່ງທີ່ປະເທດຈີນ

ໂຈນໂຫດ  ປຸ້ນທະນາຄານເເຫ່ງຫນື່ງທີ່ປະເທດຈີນ

ໂຈນໂຫດ  ປຸ້ນທະນາຄານເເຫ່ງຫນື່ງທີ່ປະເທດຈີນ ຈົກປືນອອກມາພ້ອມຮ້ອງໃສ່ພະນັກງານທະນາຄານວ່າ: “ທຸກຄົນຢ່າເໜັງ! ເງິນເປັນຂອງລັດ ຊີວິດເປັນຂອງພວກມືງ”
ພະນັກງານທຸກຄົນສະຫງົບສະຕິເເລ້ວກົ້ມລົງພື້ນ ບໍ່ມີໃຜກ້າສ່ຽງຊີວິດຂອງຕົວເອງເພື່ອປົກປ້ອງເງິນຂອງລັດ.

ນີ້ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ “ເຕັກນິກການປ່ຽນແປງແນວຄິດ” ບິດເບືອນໜ້ອຍຫນຶ່ງກໍ່ສາມາດປ່ຽນເເປງຄວາມຄິດຄົນໄດ້ເເລ້ວ.

ເມື່ອໂຈນເຫັນແມ່ຍິງຄົນຫນຶ່ງທີ່ກົ້ມຢູ່ເທີງໂຕະ ເເລະ ກໍາລັງຕົວສັ່ນຢູ່ ທັນໃດນັ້ນມີໂຈນຮ້ອງໃສ່ແມ່ຍິງຄົນນັ້ນວ່າ: “ກູມີສັດຈະທໍາຄວາມເປັນໂຈນ ກູມາປຸ້ນທະນາຄານບໍ່ໄດ້ມາຂົ່ມຂືນມືງ ” ເເລ້ວເເມ່ຍິງກໍ່ສະຫງົບສະຕິລົງ.

ນີ້ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ   “ຄວາມເປັນມືອາຊີບ” ຕັ້ງໃຈໃສ່ເປົ້າຫມາຍເທົ່ານັ້ນ

ເມື່ອການປຸ້ນສໍາເລັດພວກໂຈນກໍ່ກັບຖານທີ່ໝັ້ນລັບຕົວເອງ. ເເລ້ວກໍ່ມີໂຈນລຸ້ນນ້ອງທີ່ຈົບລະດັບປະລິນຍາໂທດ້ານເສດຖະສາດມາບອກໂຈນລຸ້ນອ້າຍວ່າ “ພວກເຮົານັບເງິນເບີ່ງດູປຸ້ນເງິນມາໄດ້ເທົ່າໃດ” ໂຈນລຸ້ນອ້າຍທີ່ຈົບລະດັບການສຶກສາປະຖົມຕອບໄປວ່າ “ມືງຈະນັບເຮັດຫຍັງ ເງິນຕັ້ງຫຼາຍຈະນັບຈັງໃດໝົດ ຈັກຫນ້ອຍຄືນນີ້ເຂົາກໍ່ອອກໂທລະພາບບອກເອງວ່າພວກເຮົາປຸ້ນມາໄດ້ເທົ່າໃດ”

ນີ້ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ “ປະສົບການ” ຊື່ງປັດຈຸບັນນີ້ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍກວ່າໃບປະລິນຍາຫລາຍໃບເລີຍ

ໃນເວລາທີ່ໂຈນອອກໄປຈາກທະນາຄານຜູ້ຈັດການທະນາຄານບອກໃຫ້ຮອງຜູ້ຈັດການໂທຫາຕໍາຫຼວດເບີ119 ແຕ່ຜູ້ຮອງຈັດການທະນາຄານໄດ້ປະຕິເສດວ່າ “ຖ້າກ່ອນ ພວກເຮົາມານັບກ່ອນວ່າໂຈນປຸ້ນໄປເທົ່າໃດຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ບອກຕໍາຫຼວດວ່າໂຈນປຸ້ນໄປຫຼາຍກວ່າຈ່ຳນວນນັ້ນ 80 ລ້ານຢວນ”

ນີ້ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ “ນໍ້າຂື້ນໃຫ້ຮີບຕັກ ຫຼື ປ່ຽນວິກິດການເປັນໂອກາດ“

ຜູ້ຈັດການບອກໄປວ່າ”ຖ້າໂຈນມາປຸ້ນທະນາຄານທຸກໆເດືອນຄືຈະດີ”

ນີ້ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ”ການສວຍໂອກາດ” ບໍ່ມີຫຍັງອີກເເລ້ວທີ່ດີໄປກວ່າຄວາມສຸກຂອງເຮົາ.

ມື້ຕໍ່ມາ ໂທລະພາບທຸກຊ່ອງລາຍງານວ່າມີໂຈນປຸ້ນທະນາຄານໄປຫລາຍກວ່າ 100 ລ້ານຢວນ ແຕ່ພວກໂຈນນັບໄປມາເທົ່າໃດເທື່ອກໍ່ມີພຽງແຕ່ 20 ລ້ານຢວນເທົ່ານັ້ນ. ຫົວໜ້າໂຈນໃຈຮ້າຍເເລ້ວລະບາຍອອກໄປວ່າ “ພວກເຮົາສ່ຽງຊີວິດ ແລະ ປຸ້ນທະນາຄານມາໄດ້ພຽງແຕ່ 20 ລ້ານຢວນ ແຕ່ຜູ້ຈັດການທະນາຄານໃຊ້ຫົວຄິດຫນ້ອຍດຽວໄດ້ໄປເຖິງ 80 ລ້ານຢວນ“

ຈຸດດີການສຶກສາເປັນເເບບນີ້ນີ້ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ “ຄວາມຮູ້ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າເງິນຄໍາ”

…..ຫລັງຈາກນັ້ນໜື່ງອາທິດ ຕຳຫຼວດກໍ່ເລັ່ງສືບສວນຈາກຫຼັກຖານ ເເລະ ຄາດເດົາວ່າໂຈນປຸ້ນໄປໄດ້ປະມານ 30 ລ້ານຢວນ ບໍ່ຮອດ 100 ລ້ານຢວນ ຄືກັບຄໍາໃຫ້ການຂອງທະນາຄານ ເເລະ ສົງໄສວ່າທັງທະນາຄານອາດຈະລັກຢັກຢອກເງິນຂອງລັດໄປ. ຫົວໜ້າກົມສືບສວນຈິ່ງເຊີນຕົວຫົວໜ້າທະນາຄານມາສອບປາກຄໍາຫຼາຍຄັ້ງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຫົວໜ້າທະນາຄານຮູ້ສືກວ່າຕົວເອງອາດຈະບໍ່ຫຼອດ ຈື່ງຍອມຮັບຕໍ່ຫົວໜ້າກົມສອບສວນວ່າ” ຕົນເອງໄດ້ເອົາເງິນໄປ 60 ລ້ານຢວນ ເເຕ່ຖ້າທ່ານຮັບປາກວ່າທ່ານບໍ່ຈັບຂ້າພະເຈົ້າເເລ້ວຂ້າພະເຈົ້າຈະໃຫ້ທ່ານໄປເລີຍ 40 ລ້ານຢວນ ສ່ວນ 20 ລ້ານຢວນເປັນຂອງພວກຂ້າພະເຈົ້າ” ຫົວໜ້າກົມສອບສວນກໍ່ເຮັດໜ້າເຄັ່ງຕຶ່ງ ເເລະ ຄິດໃນໃຈວ່າວ່າ”ບະໝໍນີ້ເວົ້າເຂົ້າທ່າດີເວີຍ ກູພຽງເເຕ່ປ່ອຍພວກຫົວໜ້າທະນາຄານເເລ້ວໄດ້ເງິນຕັ້ງ 40 ລ້ານຢວນ(ເງິນເດືອນຕໍາຫຼວດຈີນປະມານ 5.000 ຢວນ/ເດືອນ)”

ນີ້ເເລເພີ່ນວ່າ ”ເຫັນເງິນໜ້າດໍາເຫັນຄໍາເຮັດໜ້າເສົ້າ” ອໍານາດຂອງເງິນສາມາດປ່ຽນຄົນດີມາເປັນຄົນຊົ່ວໄດ້

ຫຼັງຈາກນັ້ນຫົວໜ້າກົມກໍ່ຕົກລົງເຮັດຕາມຂໍສະເໝີຂອງຫົວໜ້າທະນາຄານເເລ້ວຖີ້ມໂທດໃສ່ໂຈນທັງໝົດ ເເລະຄະດີກໍ່ງຽບຫາຍໄປ ຫົວໜ້າກົມສອບສວນກໍ່ອົມຍິ້ມດີໃຈຢ່າງເເຮງເນື່ອງຈາກວ່າຢູ່ດີໆ ລາວໄດ້ເງິນເຖິງ 40 ລ້ານຢວນເພາະເປັນຄວາມຜິດຂອງໂຈນປຸ້ນທະນາຄານນີ້ເອງ.

ນີ້ເພີ່ນເອີ້ນວ່າ “ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ” ແບບມີອາຊີບແຕ່ບໍ່ເເມ່ນສິ່ງທີ່ດີ

ເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ຮູ້ວ່າໃຫຍ່ໄປເເລ້ວຢ່າຄິດເປັນໂຈນ

ສາລະໜ້າຮູ້