ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! ສາວບໍ່ແກ້ວ ຄຽດໃຫ້ແຟນໄປມີຄົນໃໝ່ ກະໂດດຂົວ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! ສາວບໍ່ແກ້ວ ຄຽດໃຫ້ແຟນໄປມີຄົນໃໝ່ ກະໂດດຂົວ

ຢ່າຫາເຮັດເດີ້! ສາວບໍ່ແກ້ວ ຄຽດໃຫ້ແຟນໄປມີຄົນໃໝ່ບໍ່ສົນໃຈລາວ ເກີດເຫດວັນທີ່ 14/4/2022 ທີ່ບໍ່ແກ້ວ

ເລີີຍຂີຶ້ນຂົວໂດດນໍ້າຂ້າຕົວຕາຍວ່າຊ້ານ(ຕາມການບອກເລົ່າ) ແຕ່ສາເຫດແທ້ຈິງເປັນແນວໃດນັ້ນ ຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບອີກ

ອີຕົນພໍ່ແມ່ແດ່ເດີ້ ຢ່າມົ້ວແຕ່ເຫັນແກ່ຕົວກ່ອນຈະລ້ຽງໃຫຍ່ປານນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລີຶ່ອງງ່າຍ

ອີກຢ່າງຖ້າບໍ່ຕາຍ ຂາຫັກແຂນຫັກຂີຶ້ນມາເສຍອານາຄົດເດີ້

ຊົມຄຼິບ

 

ຂ່າວທົ່ວໄປ