Tou Hero ຂໍວອນສື່ຊ່ວຍ ນ້ອງໄຊ ທີ່ເປັນປອດອັກເສບດ້ວຍ 1ໄລ້1ແຊຮຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ

Tou Hero ຂໍວອນສື່ຊ່ວຍ ນ້ອງໄຊ ທີ່ເປັນປອດອັກເສບດ້ວຍ 1ໄລ້1ແຊຮຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ

ໄລ້ ແຊ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຈບຸນໄດ້ເຫັນ…ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດໃຫມ່ກ່ຽວກັບນັກດົນຕີ…

ນ້ອງ ໄຊຍະວົງ ເຈົ້າຂອງຜົນງານເພງ : ຄອງໂສດວັນວາເລັນທາຍ …ໄດ້ເຈັບປ່ວຍ ປອດ ອັກເສບ ລາມໄປໃສ່ມ້າມ

ນ້ອງໄຊ ໄດ້ປິ່ນປົວໄດ້ໄລຍະຫນຶ່ງແລ້ວ…ແລະ ຕອນນີ້ຜູ້ກ່ຽວແລະຄອບຄົວບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະປິນປົວແລ້ວ

ສະນັ້ນ ຕູ່ ຂໍວອນໃຫ້ມີທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ໃຈບຸນ ຊ່ວຍນ້ອງແດ່ ຜູ້ລະເລັກລະຫນ້ອຍກໍ່ໄດ້

ບັນຊີ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດ ຂອງນ້ອງໄຊຍະວົງແມ່ນ :

MR Xayyavong phommachanthavong

221-12-00-01566727-001

ຂໍຂອບໃຈເອື້ອຍ Chanthavee Phanthachit ຮ້ານອາຫານຊົມດາວ ຊ່ວຍເຫລືອ ນ້ອງມາ 500,000 ກີບ

ທີ່ມາ : Tou Hero

ຂ່າວທົ່ວໄປ