ນັກຕົ້ມຕຸນຄົນຫວຽດ ທີ່ເຮັດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນລາວ

ນັກຕົ້ມຕຸນຄົນຫວຽດ ທີ່ເຮັດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງຢູ່ໃນລາວ

ນີ້ເດີ້ໂສມຫນ້າບັກກະຈອກປານນັ້ນຂີ່ຮອດLexus ນັກຕົ້ມຕຸນມີຄວາມຮູ້ເເທນທີ່ຈະໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດເງິນມຶງຕົ້ມໄປກູບໍ່ເອົາຄືນກະໄດ້ຂໍເເຕ່ໃຫ້ມຶງໄດ້ຕິດຄຸກ

ມັນມີຊື່ວ່າບັກຍົ້ງ ຫລື ບີ້ເປັນຄົນຫວຽດ ທີ່ເຮັດບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ clx ເເລ້ວ ປຽ່ນຊື່ ມາເປັນ DTຈະເລີນຊັບມັນຕົ້ມເງິນບໍ່ຕຳ່ກວ່າ50ຄົນເເລ້ວມັນຈະຕົ້ມຫມວດຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ພວກລົດຫີນຊາຍ ໂຮງໂມ້ ເເລະເຈ້າຂອງເຮືອນທີ່ມັນສ້າງຟ້ອງມັນບໍ່ຕ່ຳກວ່າຫ້າຄົນເເລ້ວຍ້ອນມັນໄດ້ເງິນເເລ້ວບໍ່ເຮັດເເຖມເຮັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຂໍເຕືອນພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງຄົນລາວທຸກຄົນໃຫ້ລະວັງບຸກຄົນອັນຕະລາຍ ຊຶ່ງເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມລາວໃນປະຈຸບັນ

ສາລະໜ້າຮູ້