ພໍ່ແມ່ເຮົາຄືຄົນເກັ່ງ ! ບໍ່ມີໃບປະລິນຍາຈັກໃບແຕ່ສາມາດ ສົ່ງລູກຮຽນຈົບປະລິນຍາໄດ້

ພໍ່ແມ່ເຮົາຄືຄົນເກັ່ງ ! ບໍ່ມີໃບປະລິນຍາຈັກໃບແຕ່ສາມາດ ສົ່ງລູກຮຽນຈົບປະລິນຍາໄດ້

ພໍ່ແມ່ເຮົາຄືຄົນເກັ່ງ ! ບໍ່ມີໃບປະລິນຍາຈັກໃບແຕ່ສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຈົບປະລິນຍາໄດ້

ຊີວິດບາງຄົນພໍ່ແມ່ເຮົາຕ້ອງບອກວ່າເກັ່ງຫຼາຍ ເຖີງຈະບໍ່ມີຫຍັງ ບາງຄອບຄົວຈົນ ! ບໍ່ມີໃບປະລິນຍາຈັກໃບແຕ່ສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຈົບປະລິນຍາໄດ້

ບາງຄອບຄົວ ລຳບາກ ບໍ່ມີເຂົ້າຂອງດີໆ ບໍ່ໄດ້ມີເງິນເດືອນ ແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກສະບາຍໄດ້  ພໍ່ແມ່ບາງຄອບຄົວເຮັດວຽກໜັກບໍ່ພັກ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍຈົ່ມ ແຕ່ທ່ານຍອມທົນກັບຄວາມເມື່ອຍ ມີແຕ່ຢ້ານລູກຈະບໍ

ສະບາຍລຳບາກ ທ່ານຄືຄົນເຊື່ອໝັ່ນໃນຕົວເຮົາ ແມ້ບາງຄັ້ງເຮົາເມື່ອຍທໍ້ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນກັບຕົວເອງ ຖ້າເມື່ອຍ ຖ້າທໍ້ກັບວຽກງານ ການຮຽນ ກໍສາມາດກັບໄປຫາພໍ່ແມ່ໄດ້ ເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍດູຖູກເຮົາ ແມ້ວ່າໃນວັນທີ່ເຮົາດູຖູກຕົວເອງ

ຊີວິດບາງຄົນພໍ່ແມ່ເຮົາຕ້ອງບອກວ່າເກັ່ງຫຼາຍ ເຖີງຈະບໍ່ມີຫຍັງ ບາງຄອບຄົວຈົນ ! ບໍ່ມີໃບປະລິນຍາຈັກໃບແຕ່ສາມາດສົ່ງລູກຮຽນຈົບປະລິນຍາໄດ້

ບາງຄອບຄົວ ລຳບາກ ບໍ່ມີເຂົ້າຂອງດີໆ ບໍ່ໄດ້ມີເງິນເດືອນ ແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ລູກສະບາຍໄດ້  ພໍ່ແມ່ບາງຄອບຄົວເຮັດວຽກໜັກບໍ່ພັກ ແຕ່ບໍ່ຄ່ອຍຈົ່ມ ແຕ່ທ່ານຍອມທົນກັບຄວາມເມື່ອຍ ມີແຕ່ຢ້ານລູກຈະບໍ

ສະບາຍລຳບາກ ທ່ານຄືຄົນເຊື່ອໝັ່ນໃນຕົວເຮົາ ແມ້ບາງຄັ້ງເຮົາເມື່ອຍທໍ້ ບໍ່ເຊື່ອໝັ້ນກັບຕົວເອງ ຖ້າເມື່ອຍ ຖ້າທໍ້ກັບວຽກງານ ການຮຽນ ກໍສາມາດກັບໄປຫາພໍ່ແມ່ໄດ້ ເພາະທ່ານບໍ່ເຄີຍດູຖູກເຮົາ ແມ້ວ່າໃນວັນທີ່ເຮົາດູຖູກຕົວເອງ

ລູກໆທັງຫຼາຍ ຖ້າໄດ້ຮ່ຳຮຽນ ຈົ່ງຕັ້ງໃຈສາເດີ ສົມກັບລາວສົ່ງເສຍ ເງິນ ເວລາ ຄວາມເຊື່ອໃຈ ຢ່າເຮັດໃຫ້ທ່ານເສຍໃຈ ເພາະເອົາເງີນໄປກິນທາງອື່ນ ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ໃນການຮຽນ

ໃຫ້ນຶກເຖີງພໍ່ແມ່ ຄອບຄົວເຮົາລຳບາກ ອີຕົນພໍ່ແມ່ ພໍ່ແມ່ບາງຄົນເປັນປະຊາຊົນ ຫາເຊົ້າກິນຄ່ຳ ຢ່າໄປຫຼົງໄຫຼໃນສັງຄົນແສງສີຫຼາຍເກີນໄປ

ຖ້າມີໂອກາດຈົ່ງຟ້າວກັບມາຫາທ່ານ ມາດູແລຕອບແທນທ່ານ ຂໍພອນຈາກທ່ານ ໃນເວລາທີ່ທໍ້ ເມື່ອຍກັບບັນຫາຊີວີດ ການຮຽນ ການງານ.

ສາລະໜ້າຮູ້