1ໄລ 1ແຊ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ດ້ວຍ ເກີດມາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ

1ໄລ 1ແຊ ຊ່ວຍເຫລືອເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ດ້ວຍ ເກີດມາເບິ່ງບໍ່ເຫັນ

ໃຜຮູ້ວິທີຊ່ວຍ ຊ່ວຍເຂົາກໍ່ເຫມືອນຊ່ວຍເຮົາ…ບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະຊ່ວຍກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ກຳລັງໃຈກໍ່ຍັງດີເນາະ!

ວອນທຸກໆທ່ານທີ່ີໃຈບຸນທັງຫລາຍຮ່ວມນ້ຳໃຈກັນຊອກຫາວີທີແລະຊ່ວຍກັນຫາສ່ອງທາງຮັກສາເດັກນ້ອຍຄົນນີ້ໃຫ້ໃດ້ມີດວງຕາມອງເຫັນເຫນືອນກັບຄົນທົ່ວໄປດ້ວຍເດັກຄົນນີ້ຊື່ ນ.ນ້ອຍເປັນລູກຂອງ ນ.ຫນອນ ພົມມະສານບ້ານເກີດບ້ານພໍ່ເຂັມເມືອງເລົ່າງາມແຂວງສາລະວັນ

ເດັກນ້ອຍເກີດຢູ່ສຸກສາລາບ້ານພໍ່ເຂັມເມືອງເລົ່າງາມແຂວງສາລະວັນ

ທ່ານໃດຢາກຊ່ວຍສາມາດໄປຫາຄອບຄົວເພີ່ນໂດຍຕົງໃດ້ທີ່ບ້ານພໍ່ເຂັມເມືອງເລົ່າງາມແຂວງສາລະວັນ

ຂໍຂອບໃຈ

ສາລະໜ້າຮູ້