ດ່ວນໆ ເຕືອນບໍ່ຟັງ ກິນຊຸມແຊວ ຈັບເຂົ້າຄຸກ ເຮັດແບບນີ້ຄັກໆ

ດ່ວນໆ ເຕືອນບໍ່ຟັງ ກິນຊຸມແຊວ ຈັບເຂົ້າຄຸກ ເຮັດແບບນີ້ຄັກໆ

ມັກແບບນີ້

ບໍ່ເຄີຍເຂັດຫລາບ ຫລຸດຜ່ອນ ກະຍັງລັກຊຸມແຊວ

ສາຍປາຕີ້ ເກມ !!!!ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເລີ່ມເຄັ່ງຄັດແລ້ວ

ມີຄລິບ

ຂ່າວທົ່ວໄປ